Positiv udvikling på Thyholm fortsætter
14-01-2019 21:00

Negativ udvikling

på Indbyggertallet

I 2017 var der en tilvækst på befolkningstallet 22 indbyggere og i 2018 er indbyggertallet faldet med 72 personer. Indbyggertallet var ved indgangen af 2018 1. januar 3053 og ved udgangen af året 31.12.2018 2981 beboere.

Fødselstallet er opadgående. I 2016 blev der født 25 børn på Thyholm og Jegindø. I 2017 var fødselstallet faldet til 22 børn, men i 2018 er fødselstallet igen steget til 27 børn. I 2007 blev der født 39 børn, så der er stadig brug for initiativ.