I gang med at skabe sammenhæng og kvalitet for børn og unge
23-01-2019 18:00

I gang med at skabe sammenhæng og kvalitet for børn og unge

Forarbejdet til en helhedsplan for børn og unge i Struer Kommune blev sat i gang med en konference for forældre, fagfolk, de unge selv og mange andre interessenter på området.

Et godt stykke over 100 interessenter på børn- og ungeområdet har været samlet i Struer Energi Park til konference om den kommende helhedsplan for Struer Kommunes tilbud til de 0-18 årige.

Arbejdet med helhedsplanen er sat i gang for at skabe plads til mere kvalitet og sammenhæng for børn og unge i Struer Kommune – et område med høj politisk prioritet.

Interessentkonferencen blev indledt af formand for Børne- og Uddannelsesudvalget i Struer Kommune, Peter Vestergaard, som opfordrede til, at så mange som muligt bidrager til at skabe en god helhedsplan.

”Helhedsplanen skal give langsigtede løsninger. Vi skal sætte barren højt og sikre, at afsættet for vores børn bliver så kvalificeret som overhovedet muligt. Der er I enormt vigtige, for I ved hvad de unge har brug for. Sammen kan vi skabe noget endnu bedre, end vi har i forvejen,” sagde Peter Vestergaard.

Han understregede samtidig, at helhedsplanen ikke bliver lavet, fordi medarbejderne ikke gør det godt nok.

”Vi har valgt at satse målrettet på 0-18 årsområdet. Men vi kaster os ikke bare ud i det – vi er nødt til først at se området igennem, så vi er sikre på, hvor vi kan gøre det bedst,” sagde Peter Vestergaard og opfordrede alle til at gå aktivt ind i processen – og gøre det med åbent sind.

Inddragelsen fortsætter
Efter velkomsten skulle deltagerne først i grupper og senere i fællesskab diskutere, hvordan helhedsplanen skal give mere sammenhæng og kvalitet i børne- og ungetilbuddene i kommunen. Det skete med udgangspunkt i Struer Kommunes fem værdier - nærhed, tolerance, ordentlighed, fleksibilitet og gennemsigtighed. Det skabte en livlig debat og mange input båret af et stærkt engagement i børn og unges ve og vel, som nu indgår i det videre, forberedende arbejde med helhedsplanen.

Nu følger to seminardage for ledere, fagpersoner og medarbejderrepræsentanter, henholdsvis et kvalitetsseminar og et råderumsseminar. De handler dels om at drøfte, hvordan Struer Kommune kan øge kvaliteten på 0-18 årsområdet sammen med interessenterne, og dels hvor der er råderum til at prioritere de ønskede kvalitetsforbedringer. Udover seminardagene, bliver der afholdt et dialogmøde med forældre- og skolebestyrelser.

Sammen med interessentkonferencen skal seminardagene skabe et fælles fundament for det videre arbejde med helhedsplanen.

Der er fortsat mulighed for at give input til arbejdet med helhedsplanen. Struer Kommune har dedikeret en side på kommunens hjemmeside til helhedsplanen, hvor der også er link til en idébank, som alle kan sende ind til. 

Læs mere om Helhedsplanen her