Gode relationer skal skabe ny mening for borgere ​og medarbejdere
29-12-2018 23:00

Gode relationer skal
skabe ny mening for borgere
og medarbejdere

Tina Holmgaard er ny centerchef for Sundhed og Omsorg i Struer Kommune fra den 4. februar 2019. Hun værdsætter nærhed og gode relationer, både privat i Humlum og i karrieren, hvor hun mener det giver resultater og styrker sammenhængen på tværs.

Struer Kommune har fundet den lederprofil, der fremover skal stå i spidsen for Center for Sundhed og Omsorg. Det bliver 52-årige Tina Holmgaard, der kommer fra en stilling som sektionsleder i Visitationen i Holstebro Kommune. Hun starter i chefjobbet mandag den 4. februar, hvor hun afløser Lars Olesen, der fratrådte sin stilling med udgangen af november.

Den nye centerchef får det overordnede ansvar for plejecentre og myndighedsopgaver på ældreområdet, den kommunale tandpleje, kostområdet og hjemmeplejen. Hun er oprindeligt sygeplejerske med to masteruddannelser oveni og har 17 års erfaring som leder fra både kommuner og sundhedsvæsen. 

Alle har en brik til puslespillet
Tina Holmgaard lægger vægt på tre ting, når hun skal fortælle hvorfor stillingen var attraktiv nok til at lokke hende fra Holstebro til Struer. Nemlig nærheden, muligheden for at skabe sammenhæng på tværs, og de gode forudsætninger for at opbygge stærke relationer, som er til stede i Struer Kommune.

”Jeg lægger som leder stor vægt på relationer, både på tværs og i egen organisation. Det er vigtigt for at løfte opgaven sammen. Vi sidder hver især med en brik i det puslespil, vi skal lægge sammen. Derfor gør jeg meget ud af at komme ud i organisationen, spørge ind og lytte. I en kommune som Struer går det hurtigt, kan jeg fornemme. Så det ser jeg meget frem til at komme i gang med,” siger Tina Holmgaard.

En stor opgave i det første år bliver at flytte centret ud af bygningen på Østergade og ind på Peter Bangs Vej, hvor hun sammen med fire andre centerchefer skal sikre mere sammenhængende borgerforløb på tværs. En opgave, hun har erfaring – og positive oplevelser – med.

”Jeg har prøvet mange flytninger som leder og har brugt flytteprocessen som en anledning til at engagere ledere og medarbejdere i den tværgående opgave, det er. Det handler om at lave noget nyt, så det giver mening på en ny måde – for os selv og selvfølgelig især for borgeren. Dét glæder jeg mig til,” siger Tina Holmgaard.

Hun er oprindeligt fynbo, men flyttede til Vestjylland for knap 13 år siden og vil ikke bytte det for noget. Hun bor i Humlum med mand og det sidste hjemmeboende af tre børn. Det nære lokalsamfund, hvor alle bakker op og løfter i flok, er en stor værdi for hende. Både i fritiden og i arbejdet som leder, hvor hun kan se at det fælles engagement og at den enkelte oplever mening i arbejdet, er med til at skabe sammenhæng og resultater. Og så glæder hun sig til at kunne cykle på arbejde, når hun får knap syv kilometer.

Ny fortælling om ældreområdet
Tina Holmgaard kommer i sin nye stilling til at referere til velfærdsdirektør Lotte Junker, som udtaler om den nye centerchef:

”Jeg glæder mig til samarbejdet med Tina. Der ligger en stor opgave en ny fortælling om styring af ældreområdet, som jeg er sikker på, Tina kommer til at byde godt ind i. Hun kommer med en fagligt stærk profil og et godt indblik i fagområderne i hendes center. Hun er bevidst om, hvordan vi kan styrke samspillet mellem den offentlige myndighed og borgerne, og hvordan vi kan skabe mere nærhed i opgaveløsningen – begge dele vigtige kompetencer for Struer Kommune. Derudover har hun et blik for betydningen af relationer – både i mødet med borgeren og i det professionelle samarbejde med ledere og medarbejdere. Så jeg er sikker på, at både medarbejdere, chefkolleger og borgere bliver glade for samarbejdet med Tina,” siger Lotte Junker.