Tidligere Falck Lægehuse skifter navn over hele landet
13-12-2018 08:00

Tidligere Falck Lægehuse skifter navn over hele landet

Lægeklinikkerne Falck Lægehuse, som indtil september i år var ejet af Falck koncernen, skifter som følge af ejerskifte navn til alles Lægehus.

Falck Lægehuse (alles Lægehus) driver lige nu lægeklinikker i 17 danske byer.

Alle lægehusene beholder naturligvis både nuværende adresse og personale, ligeledes fortsætter administrerende direktør, Linda Matzen.

Navneskiftet er planlagt til uge 49, hvor tidligere Falck lægehuse i hele landet vil få skilte med det nye logo.

Falck udsendte d. 25. september en pressemeddelelse vedrørende ejerskiftet af Falck Lægehuse.

Beslutningen om ejerskifte skete som led i, at Falck er ved at tilpasse sin forretning til ønsket om at fokusere på koncernens kerneområder.

Ejerskiftet betyder, at driften af lægehusene nu er en absolut kerneopgave for det nye ejerselskab.

I pressemeddelelsen fra d. 25. september udtalte Jakob Riis bl.a. "Der er afgjort et potentiale i private lægeklinikker, men vi vurderer, at det ligger for langt fra vores kerneforretning.

Vi er glade for, at vi har fundet en køber, der har dette som sit hovedfokus.

Lægehusene er erhvervet af Thomas Helt, der med sin baggrund som stifter af selskabet Quick Care, og senere med rollen som Senior Vice President i Falck Healthcare, allerede har indgående kendskab til bl.a. lægehusene.

Jeg har stor interesse for, hvordan der skabes løsninger på sundhedsområdet, således alle danskere får adgang til de ydelser, de har behov for.

Motivationen bag arbejdet med alles Lægehus er både at skabe nærhed og tilgængelighed i Danmarks lokalsamfund, men også at kunne være med til at udvikle og tilbyde sundhedsydelser til gavn for borgere og samfund, siger Thomas og fortsætter: Med alles Lægehus vil vi bygge en arbejdsplads med høj faglighed, og det skal være med til at skabe tryghed blandt vores patienter. 

Samarbejde er vigtigt

Thomas understreger, at et led i at være alles Lægehus er inddragelse og samarbejde med offentlige og private aktører på sundhedsområdet, og derigennem udviklingen af lægehuse der imødekommer borgerog samfundsbehov.

Med alles Lægehus vil vi danne rammerne for en lægepraksis, der både har tilgængelighed og kapacitet til at favne forskellige borgeres behov i alle dele af Danmark. Vi vil være alles Lægehus.

Uddrag fra Notat ”Regionale erfaringer med regions- og udbudsklinikker til drift af almen medicinske tilbud 2012-2018”

Lægehusene er etableret i områder hvor det ikke har været muligt at tiltrække fast læge. Det betyder, at alternativet i disse områder ofte vil være ingen læge eller lang geografisk afstand. Denne type af lægehusdrift er særdeles nødvendig, som samfundet ser ud lige nu. Faktisk ser behovet endda ud til at være stigende. Ifølge et notat fra Danske Regioner er antallet af patienter i udbudsklinikker fordoblet over de seneste 3 år.

Om udbudsklinikker siger regionenerne bl.a.:

”Ved at kunne udbyde klinikker, der ophører, har det været muligt at fastholde det nære sundhedsvæsen. Uden denne mulighed, som er hjemlet i § 226, stk. 3-4, kunne regionerne ikke have sikret lægedækningen i områder af landet hvor det ikke har været muligt at rekruttere læger på almindelige overenskomstmæssige vilkår”

Fakta om alles Lægehus:

alles Lægehus varetager med sine godt 100 medarbejdere, driften af 17 lægehuse i 4 forskellige regioner, og passer i lægehusene 60.000 patienter.

I de forskellige lægehuse er der, foruden speciallæger i almen medicin, ansat praksismanagers, sygeplejersker, sekretærer, jordemødre, fysioterapeuter, farmakonomer og SOSU-personale.