Vær med til at skabe en kulturfest i Struer Kommune
03-12-2018 01:00

Vær med til at skabe en kulturfest i Struer Kommune

Som udløber af Europæisk Kulturhovedstad kommer en stor kulturfestival i 2019 til Region Midtjylland og dermed også Struer Kommune, hvor du kan få støtte til dit lokale kulturprojekt.

Struer Kommune er i 2019 med i en kulturfestival, som løber af stablen i samtlige kommuner i Region Midtjylland fra den 3. juni til den 15. juni.

Festivalen er blevet til efter Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 og vil sætte sit lokale præg med et væld af kulturprojekter i de enkelte kommuner. Disse kulturprojekter kommer fra kommunerne selv.

Derfor har din forening, kulturinstitution, skole eller daginstitution nu mulighed for at søge tilskud til projekter, som I vil afvikle i festivalperioden.

Struer Kommune har nemlig besluttet at bevilge 100.000 kroner til projekter, som kan være med til at understøtte udviklingen af lokale aktiviteter i perioden.

Europæisk Kulturregion

Efter afslutning af Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 blev det besluttet at arbejde videre med udvikling af kultur på tværs af Region Midtjylland i en toårig projektperiode under navnet Europæisk Kulturregion.

Afslutningen på denne projektperiode markeres med en festival på tværs af kommunerne i regionen fra den 3. juni til den 15. juni 2019. Kommunerne i den vestlige del af regionen er allerede organiseret på kulturområdet gennem Kultursamarbejdet Midt- og Vestjylland, og for at samle kræfterne om den tværregionale festival er det besluttet, at Kultursamarbejdet holder festival med samme tema i samme periode.

Temaer og støttemuligheder

Temaet for kulturfestivalen bliver ”Genopdag/Re-discover”, og der er aftalt tre spor indenfor temaet, nemlig …
· Børn og Unge
· Land og by
· Bud på fremtiden

Temaet og de tre spor har følgende understøttende beskrivelser: Genopdag/Re-discover …
· Vi skal ud på opdagelse i vores region
· Vi skal kaste lys på det velkendte og undersøge det skjulte og ukendte
· Vi skal vende det hele lidt på hovedet i en genopdagelse af, hvem vi er, og hvad vi kan
· Vi skal dykke ned i historien, lade kreativiteten blomstre og i fællesskab bevæge os på en opdagelsesrejse mod fremtiden

De tre spor indenfor temaet …

· Børn og unge fokuserer på den gruppe, som skal løfte udviklingen i fremtidens samfund og koncentrerer sig om at inspirere, slippe fantasien løs og genopdage verden med friske øjne
· Land og by arbejder med Region Midtjyllands store spændvidde, fra nære landsamfund til pulserende storbyer. Her leger vi med kontraster og forskelligheder i natur og kultur og genopdager både muligheder og udfordringer i det hele
· Bud på fremtiden tager en tidsrejse, der genopdager både fortid, nutid og fremtid og undersøger, hvilke udfordringer, der venter os, og hvordan vi kan løse dem

Jeg har et projekt – hvordan søger jeg om støtte?
Har du eller I ideer til projekter, der kan være med til at skabe en god festival i Struer Kommune og dermed være med til at fejre kulturen i hele regionen og Europa, er der mulighed for at få del i den afsatte pulje.

Der er ikke noget fast skema for ansøgningen, men den bør fylde maksimalt én A4-side og indeholde …

· En kort beskrivelse af arrangementet
· En tydelig angivelse af hvor og hvornår i Kulturfestival perioden arrangementet afvikles
· Hvor mange deltagere forventer I?
· Hvem søger om penge og hvor meget søges der om?
· Et budget

Ansøgning med projektbeskrivelse skal sendes senest den 9. januar til bwh@struer.dk.

Struer Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg udvælger støttemodtagerne blandt de indsendte projekter på udvalgsmøde i februar 2019