Valmuevej 2, Hvidbjerg nedrives
06-12-2018 00:00

Valmuevej 2, Hvidbjerg nedrives

På udvalgsmøde i Teknik-, miljø- og klimaudvalg onsdag den 28. november blev det vedtaget at nedrive bygningen beliggende Valmuevej 2, Hvidbjerg. Bygningerne har været brugt til både daginstitution og opholdssted for Fjordbo. Brugen af bygningen er ophørt, da bygningen er fundet uegnet til de brugte formål og ligeledes til beboelse.

Struer Kommune har forsøgt at sælge bygningerne. De indkomne tilbud er efterfølgende blevet forkastet af byrådet. Derfor er det besluttet at indhente tilbud på at fjerne bygningerne. Man har frigives 265.000 kr. ekskl. moms til nedrivning af bygningen beliggende Valmuevej 2, Thyholm.

Teknisk Drift og Anlæg har derfor indhentet priser på nedrivning af bygningerne samt reetablering af grunden med råjord og afslutning med muldjord, så grunden efterfølgende kan bruges som mark eller græsområde. Arbejdet udføres af Hvidberg A/S, Struer.