Detailhandelsanalyse ​i Struer Kommune
05-11-2018 10:00

Detailhandelsanalyse
i Struer Kommune

Struer Kommune gennemfører p.t. en detailhandelsanalyse i samarbejde med COWI A/S.

Som led i analysen vil alle butikker i kommunen få besøg af en konsulent fra COWI i uge 45. Konsulenten vil spørge til areal, omsætningstal mv. Omsætningstallene anonymiseres inden aflevering til kommunen.

Vi håber, at alle vil deltage, da analysen giver et vigtigt fundament for udviklingen af detailhandlen i hele kommunen. Informationer fra de enkelte butikker vil blive behandlet som fortrolige informationer og vil ikke blive videregivet eller offentliggjort. Detailhandelsanalysen vil blive indarbejdet, som en del af kommuneplanens afsnit omkring detailhandel.

For yderligere info kontakt Jeanette Neergaard Harthin, Struer Kommune, jeanette@struer.dk / 96848449