Ny chef for Kultur, Fritid og Lokalområder i Struer Kommune
31-10-2018 20:00

Ny chef for Kultur, Fritid og Lokalområder i Struer Kommune

Thomas Maroti Antunes er ny chef for Kultur, Fritid og Lokalområder i Struer Kommune, hvor han skal stå i spidsen for arbejdet med lokal og kulturel udvikling. Han mener, at det vigtigste bliver at lytte og være nysgerrig overfor det, foreningsfolk, de lokale ildsjæle og kulturelle miljøer brænder for.

Struer Kommune har sat navn på den chef, der skal stå i spidsen for det nye center Kultur, Fritid og Lokalområder fra den 1. december. Centret skal rumme kulturområdet med bibliotek og musikskole samt et øget samarbejde med de foreninger og frivillige, som gør Struer Kommunes lokalsamfund attraktive - og som det er et stort politisk ønske at styrke. 
Det bliver 42-årige Thomas Maroti Antunes, som kommer fra en stilling som biblioteks- og musikskoleleder i KulturRummet i Thisted Kommune, hvor han har været med til at samle og løfte kommunens kulturelle profil med fokus på synergi og en fælles vision.  

Thomas Antunes mener, at der er et stort potentiale i Struer Kommune for at løfte såvel lokalsamfundene som de kulturelle institutioner, han bliver chef for, i tæt samarbejde med frivillige, foreninger og øvrige interessenter. Ikke mindst fordi kommunen har en ambition om nærhed og dristighed samt en stærk, fælles fortælling som er under udvikling. 
”Jeg faldt for Struer Kommunes fokus ’tæt på’ og den spændende satsning på Lydens By. Kommunen har en god størrelse, hvor jeg forestiller mig, at man kan sætte noget i gang og få et aftryk af det. Og hvor vi sammen kan skabe sammensmeltning og synergi på tværs af lokalt engagement, kommune og foreninger. I Struer Kommune er der mange aktører, der gør det godt, så jeg vil se på, hvordan vi kan samarbejde, understøtte hinanden og skabe sammen,” siger Thomas Antunes. 

Ansvar for lokalområdeudvikling og kulturområdet
Lokalområder er den nye del af centret, og en stor del af stillingen handler således om at forfølge den politiske prioritering af lokalsamfundene uden for Struer by. 
Thomas Antunes glæder sig til at komme i gang med en inddragelses- og lytteproces med lokale aktører for at finde ud af, hvordan kommune og lokalsamfund kan samarbejde om at skabe en ønskelig udvikling. 
”Vi skal sammen finde de lokale drømme og potentialer, og koble dem sammen med øvrige indsatser i kommunen, så vi får en klar retning og et fælles fokus. Jeg håber, vi derigennem kan skabe en gensidig forpligtelse om udvikling. Så jeg skal ud og lytte og være nysgerrig og finde ud af, hvad der skal til for at styrke netop dette lokalområde, hvilke gode historier der er, og hvordan vi kan samarbejde på tværs for at få mest muligt ud af det engagement, der er. Det er et arbejde, jeg glæder mig til,” siger han. 

Også lederrollen for omkring 30 medarbejdere ved biblioteket, musikskolen og på det generelle kultur- og fritidsområde ser Thomas Antunes frem til. Gennem 15 års erfaring fra kommunale kulturtilbud i både Vest- og Nordjylland har han oplevet, at de traditionelle kommunale kulturinstitutioner har svært ved at finde deres plads i en tid, hvor kulturforbrug og -forbrugere er under forandring. Derfor holder han af drøfte deres relevans og rolle sammen med borgere og medarbejdere. 
”Vi skal sætte bølger af energi i gang omkring os og turde udfordre, hvilken rolle kultur- og fritidstilbud skal have i 2018. Her gælder det om at være lyttende og nysgerrig over for nye ideer og måder at bruge tilbuddene på. Jeg håber, at vi i samspil med lokalsamfundet kan pille ved opfattelsen af, hvad et godt kultur- og fritidstilbud kan. Og derigennem få flere til at bruge tilbuddene aktivt,” siger han. 

Ny synsvinkel på opgaven
Direktør i Struer Kommune Jakob Bisgaard glæder sig over ansættelsen og den synsvinkel på centrets opgave, som Thomas Antunes bringer med sig som chef. 
”Thomas har vist i flere forskellige kommuner, at han formår at sammenkoble mange forskellige aktører og under en fælles vision skabe fremdrift og værdi i lokalsamfundet. Vi har mange stærke aktører i Struer Kommune og et byråd med klare ambitioner om at styrke samarbejde og samskabelse med de frivillige og foreninger ude i lokalsamfundene. Jeg er sikker på, at Thomas kommer til at trives med den ambition, og at kommunen – og kommunens mange aktører – bliver glade for samarbejdet,” siger Jakob Bisgaard. 

Thomas Maroti Antunes’ karriere har en stærk musikalsk og kulturel profil, som altså nu skal udbygges med samarbejdet med det øvrige foreningsliv og aktører, der arbejder for udvikling i lokalområderne. Efter en kandidatuddannelse i musik fra Aalborg Universitet og Nordjysk Musikkonservatorium, samt efteruddannelse i kultur- og musikskoleledelse har han arbejdet med undervisning og ledelse i Frederikshavn, Skive, Ringkøbing-Skjern og i Thisted kommuner. 

Thomas Maroti Antunes er gift med Anne Christina Maroti Antunes. De har sammen 3 børn og bor i Skive.