Kortlægning af kulturskatte i Struer Kommune
29-08-2018 10:00

Kortlægning af kulturskatte
i Struer Kommune

Et nyt projekt skal være med til at skærpe opmærksomheden på de kulturskatte, der gemmer sig i Struer Kommune. Både for at bevare værdifulde fortællinger om egnen, men også for at tiltrække turister og tilflyttere.

Struer Kommune er udvalgt til at deltage i et projekt i samarbejde med Aarhus Arkitektskole, som skal være med til at afdække, hvilke kulturmiljøer kommunen har at byde på. Ved at få skabt et overblik over disse miljøer, har vi mulighed for at værne om, udvikle og bruge dem mere aktivt. Derudover kan dét at få et indblik i fortiden også være med til at sige noget om, hvem vi er i dag, og hvorfor vi nogle gange handler, som vi gør.

Et kulturmiljø kan både dække over en enkeltstående bygning eller kulturarvselement, fx en gravhøj, vandmølle eller en herregårds hovedbygning, men også over bebyggede helheder som eksempelvis landsbyer, fiskerlejer, boligområder og fabrikker, hvor der er en historisk sammenhæng mellem bebyggelsen og stedets fortælling. Værdien af kulturmiljøet er ikke alene bestemt af miljøets alder og fysiske tilstand, men også af den fortællekraft, som kulturmiljøet rummer.

”Kulturarven i Struer Kommunen er noget, vi ønsker at værne om. Det er de værdifulde kulturmiljøer, der fortæller historien om livet på egnen. En egn, som i høj grad har været præget af fiskeri og landbrug. Men det handler ikke kun om at bevare kulturarven med eksempelvis bevarende lokalplaner, det handler i lige så høj grad om at bruge de kulturhistoriske fortællinger aktivt. Vi ser således den nye viden, vi får fra projektet, som en gylden mulighed for at styrke kommunens brand inden for både bosætning, erhvervsudvikling og turisme,” forklarer planlægger Josefine Emilie Søndergaard Gert.

Screening af Danmarks kulturmiljøer
Aarhus Arkitektskole har siden 2015 arbejdet med at screene og udpege værdien af kulturmiljøer i 22 kommuner. Med en økonomisk saltvandsindsprøjtning fra Realdania har arkitektskolen fået mulighed for at gøre brug af de gode erfaringer, som de hentede under de første screeninger. På den nye liste indgår Struer sammen med 19 øvrige kommuner. Yderligere 10 kommuner vil blive udvalgt på et senere tidspunkt.

Kortlægningen af kulturmiljøerne i Struer går i gang i december 2018 og forventes afsluttet ultimo februar.

”Vi glæder os til at få et mere fagligt indblik i egnens kulturmiljøer. Vi har ikke på samme måde som med enkeltstående bygninger haft fokus på, hvilke muligheder de bebyggede kulturmiljøer rummer. Så det ser vi frem til at blive klogere på. Både Struer Kommune og Struer Museum indgår i samarbejdet med arkitektskolen. Vi ved allerede på forhånd, at vi vil kunne bruge resultaterne, når vi skal udarbejde en ny kommuneplan, en visionsplan for havnen og en bevarende lokalplan for Thyholm. Derudover vil vi indtænke kulturmiljøerne i forbindelse med udviklingen af kystturisme,” siger Josefine Emilie Søndergaard Gert.

 
 
 
KONTAKT INFORMATION