Ny chef til jobcenter Struer
27-08-2018 12:00
Anette Jul Mortensen, ny jobcenter-chef

Ny chef til jobcenter Struer

Anette Jul Mortensen er ny centerchef for Jobcenter Struer, mens den stilling, hun forlader på Infocenter, vil blive besat af en Kultur- og Fritidschef, som skal øge samarbejdet og udviklingen af Struer Kommunes kultur- og foreningsliv.

Stillingen som chef for Jobcenter Struer, som blev ledig ved René Rosenkildes fratrædelse, bliver fra den 1. september besat af Anette Jul Mortensen, som hidtil har været Infocenterchef. Hun tager Borgerservice med sig ind under Jobcenteret, men borgerbetjeningen forbliver fysisk beliggende i de nuværende lokaler i Smedegade. 

Struer Kommune skal som konsekvens af Anette Jul Mortensens flytning – og Borgerservice med hende – rekruttere en centerchef, som får titel af Kultur- og Fritidschef. En stilling, som ud over ledelsesopgaven i bibliotek og musikskole i høj grad handler om at udvikle, inspirere og ikke mindst samarbejde med lokalsamfundets engagerede kultur- og foreningsliv.

Vigtig og spændende opgave
Anette Jul Mortensen er jurist og kom til Struer Kommune i efteråret 2016 fra en stilling som sektionsleder for borgerservice og ydelser i Thisted Kommune. Som leder for Jobcenter Struer vender hun således tilbage til netop ydelsesområdet. 
”Jeg glæder mig til at starte i Jobcentret og overtage et veldrevet center, som spiller en stor rolle, både for kommunen selv og for borgerne, der benytter det. Vi står overfor en vigtig og spændende opgave, når centret skal flytte sammen med en række andre centre på Peter Bangs Vej og skabe mere sammenhængende sagsforløb for borgerne. Men selvfølgelig kommer jeg også til at savne kulturområdet og de mange dygtige og engagerede medarbejdere, som har været spændende at arbejde med de seneste knap to år,” siger Anette Jul Mortensen.

Kommunaldirektør Mads Gammelmark siger om valget af Anette Jul Mortensen som ny Jobcenterchef:
”Jeg er glad for, at vi internt har chefkapacitet til rådighed til at løfte denne opgave. Vi har i Anette en leder, som har både faglig baggrund og erfaring til at sikre fremdrift på det projekt, det er at betjene borgerne bedst muligt. Jeg forventer mig meget af Anettes ledelseskompetencer til at fortsætte og accelerere den gode udvikling for Jobcenter Struer sammen med de dygtige medarbejdere,” siger Mads Gammelmark.

Større prioritering af kultur- og fritidsområdet
Det nye Center for Kultur og Fritid, der opstår ved Anette Jul Mortensens overgang til Jobcenter, skal have en ny centerchef, som får et mindre administrativt område end det nuværende Infocenter, men til gengæld får friere hænder til at samarbejde tættere med Struer Kommunes levende og rige kultur- og foreningsliv, både for at anerkende de frivilliges indsats og udvikle fritidslivet som en attraktion ved Struer Kommune.

Kommunaldirektør Mads Gammelmark siger om det nye center og den chefprofil, der skal stå i spidsen for det. 
”Den nye chef får ansvar for et spændende område, som er fyldt med engagement og gode initiativer, men samtidig kan bære en øget tilgang af opmærksomhed, viden og ressourcer udefra. Der sker en masse ting nationalt, hvor kultur- og fritidsområdet udvikler sig med nye partnerskaber og nye måder at sikre ressourcer og opbakning på. Det skal Struer Kommune kunne koble sig på og det er ideen bag en styrkelse af ledelsesopgaven på området. Den store indsats, der allerede bliver gjort i kommunen blandt frivillige kræfter og foreninger, skal mødes med en sublim åbenhed og interesse og en dyb anerkendelse af den betydning, et udviklende kultur- og fritidsliv har for kommunens image som et attraktivt lokalsamfund,” siger Mads Gammelmark.