Ny borgergruppe indkalder til borgermøde
30-08-2018 14:00

Ny borgergruppe indkalder 
til borgermøde

Der indkaldes til borgermøde af en gruppe borgere, der vil arbejde for at få en permanent læge til Hvidbjerg.

Mødet afholdes torsdag den 13. september kl. 19.00 i Midtpunkt.

Mødet afholdes på grund af lægesituationen på Thyholm og Jegindø. 

Gruppen har i den forbindelse udsendt nedenstående pressemeddelelse.

 


Pressemeddelelse:

Ny borgergruppe vil kæmpe for at få læge til Thyholm

Der skal være læger i Hvidbjerg, mener vi, og tager derfor utraditionelle metoder i brug for at få gjort lægger interesseret. Blandt andet starter vi en indsamling, til finansiering af ny reklamefilm.

Vi ønsker igen at kunne have en praktiserende læge eller måske to i det gamle landsbysygehus i Hvidbjerg. Det er en vigtig og tryghedsskabende faktor for indbyggerne på Thyholm og Jegindø.

Vi tror, at vi er nødt til at tage nye og mere utraditionelle metoder i brug for at skabe opmærksomhed om vores egn og om den fantastiske fine og ret nyistandsatte lægepraksis i det gamle sygehus i Hvidbjerg. Vi tror, at en konstruktiv og positiv tilgang er vigtig. Gruppen Ny læge på Thyholm ønsker at skabe opmærksomhed og interesse blandt mulige læger der vil kunne videreføre lægepraksissen her på egnen.

Vores vision er

  • At rejse midler til en reklamefilm der skal promovere lægepraksissen på Thyholm
  • At skabe et lokalråd til støtte for lægehuset i Hvidbjerg

Uddybning af visionerne:

Reklamefilm

Vi vil samle midler til en promovering ved en reklamefilm for vores lægepraksis. Reklamefilmen skal målrettes speciallæger i almen medicin. Tanken er, at filmen skal hjælpe potentielle læger til at vurdere, om de kan se sig selv i de rammer vi kan tilbyde, i den egn vi omgiver os med, og med det grundlag af klienter der er på Thyholm.

Midler til reklamefilmen skal indsamles i samarbejde med mange gode lokale kræfter og initiativer. Der vil blive arrangeret flere tiltag til støtte i løbet af kort tid for at give indsamlingen den bedste start. Desuden har vi i samarbejde med foreningen Thyholm – foreningen for udvikling og sammenhold fået godkendt en indsamling af indsamlingsnævnet og alle foreninger er meget velkomne til at deltage i arbejdet. Derudover vil vi søge diverse fonde om støtte til reklamefilmen.

Lokalråd til støtte for lægehuset

Vi vil desuden skabe et lokalråd under lægehuset i Hvidbjerg bestående af lokale borgere, der kan bidrage med støtte og informationer til en ny læge. Rådet skal kunne hjælpe med netværk og informationer til og fra borgerne i etableringen, og ved senere drift af lægehuset. På denne måde ønsker vi, at kunne byde en ny læge de bedste forhold, støtte og muligheder for at kunne falde til i arbejdet i lægehuset i Hvidbjerg. Lokalrådet har ingen bestemmelsesret over lægehuset, men er påtænkt som en hjælpende og rådgivende støttegruppe.

Gruppen Ny læge på Thyholm er meget interesserede i at høre fra folk og foreninger, der kan være interesseret i at deltage i det lokale støtteråd, så den bliver et godt værktøj for lægehuset, thyholmere og jegindboere.

Arbejdet i gruppen Ny læge på Thyholm er i fuld gang, og der vil komme yderligere information i den nærmeste fremtid.

Kontaktperson for Ny læge på Thyholm er John Vangsgaard toftegaard9@gmail.com /    Mobil: 40 91 01 98

Venlig hilsen gruppen for Ny læge på Thyholm