Åbent brev til Region Midtjyllang og Falck Healthcare
06-08-2018 21:00

Læserbrev fra
Ester Jakobsenm Nygade 6B, Hvidbjerg, 7790 Thyholm:

Åbent brev til Region Midtjylland og
Falck Healthcare

Mon region Midtjylland er klar over, Falck Healthcare tager dem ved næsen og flytter ting fra Region Midt til Region Nord. Tidligere havde vi f.eks. en god stol med armlæn som passer til arm ved blodtagning/blodtryksmåling, men den kunne man lige bruge i Falck Healthcare i Hurup, så heldigvis var der en ældre stol i kælderen på Lægehuset på Thyholm. Dette blot et eksempel, da jeg ikke kan vide om man har flyttet yderligere ting til Region Nord.

Det er d.d. næsten umulig at få tid til blodprøvetagning, da man ikke har tid, og henviser til Holstebro Hospital. Altså en tur på 70 km tur/retur for en blodprøve, når der findes et Lægehus inden for en radius af 7 km! Apparat til at få taget blodtryk i fødder/ben forefindes ikke, så her må lægerne give op.

Falck Healthcare overtog pr. 1. april 2018 et lægehus med personale, som kendte borgerne, dette er ikke tilfældet i dag, da der ikke er en eneste tilbage, som har kendskab til borgerne.

Og hvorfor så det vil nogen sikkert spørge? Arbejdssituationen har været så presset, at sekretær og sygeplejerske har valgt at finde andet arbejde til stor sorg for borgerne på Thyholm. Sekretæren er udskiftet med en ansat fra Falck Healthcare i Hurup til 2 dage i en uge og 3 dage i en anden uge. Hvorfor dog det? Jo, man har ansættelses stop!!!

Den ene sygeplejerske, som er tilbage - ansat af Falck Healthcare - har ud over administrative opgaver også opgaver i Region Nord en dag om ugen, så det kan være så som så med tid til udførelse af sygeplejeopgaver.

Siden 1. april 2018 har vi haft mange skiftende læger med vidt forskellige baggrunde og uden kendskab til patienterne, og nu altså overhovedet intet personale med kendskab til patienterne!

Dette er ikke i orden og gør patienter med alvorlige sygdomme som f.eks. Cancer mere sårbare.

Ved hvert lægebesøg skal patientens historie fortælles igen og igen, hvilket er belastende.

Mit spørgsmål til Region Midtjylland: hvornår vil I sørge for at borgerne på Thyholm får en ordentlig behandling vedr. sundhed/lægehuset?

Hvad er aftalen med Falck Healtcare omkring overtagelse af Lægehuset på Thyholm? Vi har en følelse af at man ikke tager vore problemer særlig seriøse, hvis Falck Healtcare kan forsætte med at køre Lægehuset ned.

Kan man flytte ting og personale rundt blandt regionerne?

Spørgsmål til Falck Healtcare: Hvornår har I tænkt jer at ansætte personale i Lægehuset på Thyholm igen, for det som I har budt os siden I overtog Lægehuset 1. april 2018 kan patienterne ikke være tjent med.

Har I overtaget mere end I kan holde, så var det måske en ide at sige stop nu, da det hele drejer sig om at sikre patienternes helbred.

Thomas Helt har udtalt på et tidspunkt at "Falck kan noget som regionen har svært ved, nemlig at ansætte læger". Dette vil vi gerne se ført ud i virkeligheden.

Hvornår forventer Falck Healtcare at droppe ansættelsesstoppet?

I håb om et svar som kan komme borgerne på Thyholm til gode, vil jeg glæde mig til, at vi igen kan få normale tilstande, hvad angår vores sundhed på Thyholm

Vågn nu op kære politikere og vis I er jeres plads værdig.
---------------------------------------------------------------------------------
 

Har du også en mening om et problem eller bare noget du vil have ud, så send os et læserbrev til redaktionen@thyholm.dk.