Høring af forslag til etablering af grøblerender ​og grøfter i Hellerød kær
03-08-2018 08:00

Høring af forslag
til etablering af grøblerender
og grøfter i Hellerød kær

Høring af forslag til etablering af grøblerender og grøfter i Hellerød kær samt etablering af højvandslukke i udløbet af Egebjerg Bæk.

Struer Kommune ønsker at etablere et antal grøblerender og tre mindre grøfter i Hellerød Kær, samt at etablere et højvandslukke i udløbet af Egebjerg Bæk.
Projektet er en del af realiseringen af kommunens Natura 2000-handleplan 2016-2021 for Natura 2000-området nr. 28 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø.