Udstillingen Fe af Alex Mørch
26-06-2018 10:00

Udstillingen Fe af Alex Mørch

Hvordan lyder jern i bunkere? Spørgsmålet kan måske lyde som det rene volapyk, men du kan faktisk få svaret i udstillingen Fe af komponist og billedkunstner Alex Mørch. Det er ikke et spørgsmål, man kan besvare med ord. Man skal opleve svaret. Jern har en særlig lyd, og bunkere har en særlig akustik. 
 
Alle kender jern. Det er overalt. Vi ved, hvordan det ser ud, og hvordan det føles. Faktisk er jern det mest almindelige grundstof på Jorden. Men selv de ting, vi kender allerbedst, har ukendte sider. Vi kan blive overraskede over, hvordan det mest almindlige materiale kan give os nye oplevelser. 
 
Fe er det kemiske symbol for jern i det periodiske system, men det er samtidig et ord, som leder tankerne hen på eventyr og magiske væsner. Et oplagt spørgsmål kunne være: Hvad har udstillingen med feer at gøre? Et svar kunne være, at udstillingen giver os en oplevelse, som tilnærmelsesvis kan kaldes magisk. Magi er på mange måder jernets modsætning. Jern er et konkret, almindeligt og naturligt materiale, som middelbart kan synes kedeligt, mens magi er flyvsk, usædvanligt, overnaturligt og spændende. Mørchs udstilling viser os, hvordan det mest almindelige materiale kan blive medium for uventede oplevelser. Det almindelige jern bliver orkestreret på en måde, som gør det ualmindeligt, fascinerende og tillokkende.
 
Alex Mørch er komponist og billedkunstner. Begge titler bærer en lang historie med sig. Komponisten kender vi nok bedst som pianisten, der nedfælder musikken med blæk på nodeark, men Mørchs kompositioner er opsætninger af robotter, maskiner og lyd. Billedkunstneren kender vi bedst som maleren, der fanger verden ind på sit lærred, men Mørchs billeder er ikke så håndgribelige. Mørch laver installationer med rå materialer og lys. Det er rumlige kompositioner, hvor du som lytter bliver afgørende, da dit lydlige billede ændrer sig alt efter, hvor i rummet du er.
 
I udstillingen Fe kan du opleve, Alex Mørchs særlige måde at være komponist på. Regelbau 411 præsenterer en udstilling skabt til kunsthallens særlige rum og akustik. Mørch udforsker bunkerne og bygger lydmaskiner og -robotter, som indgår i en konstant udviklende komposition. Du kan udforske bunkernes labyrintiske indre og gå på opdagelse i en sanselig komposition af jern, maskiner, lyd og lys. 
 
Alex Mørch er uddannet fra Dansk Institut for Elektronisk Musik (DIEM) ved Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus. Hans værker involverer altid lyd, teknologi og en særlig stemning, som måske bedst kan beskrives med kunstnerens eget efternavn. Interessen for mørke, lys, lyd, rust, dybde, rum og teknologi er afgørende for såvel Regelbau 411 som for Mørchs værker. 
 
 Bunkerne på Thyholm er etableret som en permanent kunsthal. Vi arbejder med toårige udstillingsprogrammer, som på forskellig vis vil tage udgangspunkt i kunstens relevans for nutiden. Fe er den første udstilling i Regelbau 411.Den åbner for det indledende toårige udstillingsprogramOrkestration og opmærksomhed, som er støttet af Statens Kunstfond og Struer Kommune. 
 
De første to år i kunsthallens levetid vil du kunne opleveni udstillinger med kunstnere fra hele verden. Alex Mørchs udstilling er dermed den første i en række af udstillinger, som på forskellig vis udforsker lyd-, lys- og videokunstens relevans for den menneskelig tilstand i vores nutid. Det er udstillinger, som kan gøre os klogere på begreberne orkestration og opmærksomhed.
 
Orkestration er oprindeligt et ord, som beskriver den proces, der fordeler en musikalsk kompositions stemmer, rytmer og toner på forskellige instrumenter i et orkester. Men begrebet orkestration handler også om, hvordan vores verden er orkestret. Orkestration er et begreb fra lydens univers, som kan gøre os opmærksomme på, hvad der ligger til grund for den verden, vi oplever. Hvordan den er bygget op. Hvordan synlige og usynlige strukturer former vores opfattelse af verden. Det er svært at finde et aspekt af det menneskelige liv i dag, som ikke på en eller anden måde er orkestreret og iscenesat. For eksempel er disse ord en del af vores iscenesættelse af bunkerne på Thyholm som kunsthal og af Alex Mørchs arbejde som en kunstudstilling. Og Mørchs udstilling er en orkestration af objekter, lyde og lys, som ændrer sig alt efter, hvor du retter din opmærksomhed hen. I udstillingen kan du fordybe dig i, hvordan den fysiske orkestrering af objekter, har betydning for din oplevelse i rummene. 
 
Med temaet Orkestration og opmærksomhedvil Regelbau 411 sætte fokus på de to begrebers betydning for menneskers liv i nutidens samfund. Det er et samfund, hvor iscenesættelser og opmærksomhedsøkonomi fylder mere og mere i alt fra billedkunst til politik. I en tid med overfloder af information er opmærksomhed blevet en kostbar ressource, og vi håber, at du vil bruge en del af din tid på at fordybe dig i kunsthallens udstillinger. 
 
Åbning af Regelbau 411 og udstillingen Fe: 1. juli kl. 14.00
Udstillingsperiode: 02.07.18 - 19.08.18
Åbningstider: Alle dage 10-18, Gratis entré
Adresse: Hovedvejen 1, 7790 Thyholm