Ophævelse af brændingsforbud
19-06-2018 21:00

OPHÆVELSE AF AFBRÆNDINGSFORBUDDET I STRUER KOMMUNE

Nordvestjyllands Brandvæsen har ophævet det afbrændingsforbud, der blev sat i kraft for Struer Kommune den 5. juni, men maner til fortsat påpasselighed med åben ild i naturen For trods de seneste dages regn og forventning om mere nedbør de kommende dage, er naturen fortsat meget tør.

Nordvestjyllands Brandvæsen har dog vurderet, at afbrændingsforbuddet kan ophæves pr. 19. juni 2018, gældende for Struer Kommune såvel som Lemvig, Holstebro og Skive kommuner. 

Brandvæsenet opfordrer fortsat til yderste forsigtighed og omtanke, ikke mindst i forhold til ukrudtsbrænderne, der er årsag til særligt mange brande i sommerhalvåret ligesom de forestående sankthansbål kræver den største opmærksomhed.

Nordvestjyllands Brandvæsen vil fortsat følge udviklingen og er klar til at indføre afbrændingsforbud igen, hvis det skulle blive nødvendigt.

Særligt vedrørende Sankt Hans
Med hensyn til Sankt Hans Aften på lørdag den 23. juni er det et krav, at nedenstående afstande til sankthansbål som minimum overholdes. I vindens retning fordobles afstanden:

• Minimum 200 meter fra stråtækte huse, nåletræsbevoksninger, hede, klitter samt ved oplag af brandfarlige stoffer og andet letantændeligt materiale
• Minimum 60 meter fra letantændelige markafgrøder
• Minimum 30 meter fra bygninger med hårdt tag
• Er der tale om hård vind (10,8-13,8 m/sek.) eller højere vindhastigheder, er det forbudt at tænde bål. Der gives ikke dispensation herfor grundet omstændighederne

Sørg derudover for at iagttage disse forholdsregler:

• Placér bålet med omtanke
• Brug aldrig brandfarlige væsker, når bålet tændes
• Hold øje med bålet og forlad det først, når ild og gløder er helt slukket, eftersluk med vand
• Hvis det er meget tørt eller blæser kraftigt, så lad være med at tænde bålet
• Hav slukningsmidler klar i nærheden af bålet
• Inden du tænder, skal du sikre dig, at der ikke er dyr, der har taget ophold i dit bål
• Du skal have lov af ejeren til at bruge arealet, hvor bålet skal placeres

Ved afbrænding af sankthansbål vil det altid være arrangøren/den bålansvarlige, som tager den endelige afgørelse om forsvarligheden af bålafbrændingen. Hvis der er tvivl, startes bålet ikke.

Yderligere information og vejledning kan indhentes hos Nordvestjyllands Brandvæsen på tlf. 4053 0030 eller brandvæsenets hjemmeside.