Struer Kommune har sendt budgetudkast for 2019-2022 i høring.
13-06-2018 14:00
Struer Kommune har sendt budgetudkast for 2019-2022 i høring.

Struer Kommune har sendt budgetudkast for 2019-2022 i høring. Et enigt Økonomi-, Erhvervs-, og Bosætningsudvalg har i dag videresendt fagudvalgenes forslag uden større tilretninger.

Borgmester Niels Viggo Lynghøj er glad for det forberedende budgetarbejde, som udvalgene har lavet. 
“Det er mit klare indtryk, at der på tværs af partierne har været fokus på at sikre og udvikle vores serviceniveau, samt at undgå uhensigtsmæssige følger for medarbejderne,” siger han. 

Byrådet har gennem to temadage og tre udvalgsmøder i hvert udvalg forberedt budgettet, så den økonomiske politik for Struer Kommune kan overholdes.

Borgmesteren er tilfreds med det foreløbige resultat. 
“Vi har netop fået hovedlinjerne i kommuneaftalen præsenteret. Det ser ud til, at aftalen sikrer et stabilt grundlag for Struer Kommune under forudsætning af, at vi holder hus med det, vi har fastsat i budgetterne. Det er igen i 2017 lykkedes lederne at holde budgettet stort set hele vejen rundt og sikre en del opsparing. Så jeg er sikker på, at dette budgetudkast kan gennemføres på en god måde, hvis det bliver vedtaget, som det er beskrevet.”

To mio. kr. med tættekam i Økonomiudvalget
I hvert eneste fagudvalg er der blevet arbejdet med mange forskellige forslag, og dem som nu bliver lagt frem, er forslag som udvalgene har vurderet bedst kan gennemføres, uden at serviceniveauet samtidig bliver påvirket negativt. 

Borgmesteren vil gerne fremhæve eksempler fra de enkelte udvalg startende med Økonomi-, Erhvervs- og Bosætningsudvalget, hvor han som borgmester er formand. 
“Udvalget skulle finde 3,5 mio. kroner, og vi har haft fokus på ikke at påvirke medarbejdersiden på de fem centre, som skal flytte til Peter Bangs Vej. Det ser ud til at lykkes, og samtidig har vi fundet næsten to mio. kroner ved med tættekam at gennemgå en række centrale konti. Alt i alt giver det det ønskede resultat for vores vedkommende. Besparelserne kommer til at ligge på personaleforhold på rådhuset og på det store område erhverv, bosætning, Lydens By, events m.m. Det er samlet set et meget stort budgetområde og det kan sagtens bære en reduktion på to pct.,” siger borgmesteren.

Helhedsplan på børn- og ungeområdet
”For Børne- og Uddannelsesudvalget har det været en overordnet prioritering at beskytte hele området mod reduktioner. Så som det eneste udvalg er vi i 2019-budgettet ikke helt i mål med besparelsesrammen. Den vigtigste beslutning på dette kontoafsnit er at få lavet en helhedsplan for 0-18 års området, hvor vi sammen med forældrebestyrelser og skolebestyrelser, medarbejdere og ledere samt de faglige organisationer får fremtidssikret hele 0-18 års området. Altså at vi får lavet en gennemgribende analyse, som har til formål at gøre arbejdet smartere og sikre attraktive ansættelsesvilkår samt en superattraktiv service til børnene og deres familier. Jeg ser dette som en afgørende faktor for at sikre ny bosætning af børnefamilier i Struer Kommune,” siger Niels Viggo Lynghøj.

Værdigt serviceniveau på ældreområdet
”Hvad angår Social-, Sundheds-, og Arbejdsmarkedsudvalget bestilte byrådet sidste år en analyse af ældreområdet. Denne rapport er under behandling i fagudvalget og i Økonomi-, Erhvervs- og Bosætningsudvalget, men den har allerede inspireret til en række effektiviseringsforslag, som godt kan se store ud, men som indeholder noget meget vigtigt for borgerne. Vi kan se frem mod et ældreområde med en større andel af fastansatte medarbejdere – en såkaldt bruttonormering. Vi vil vikarbureauerne til livs og sikre fastansatte medarbejdere til vores ældre. Udvalget har valgt en langsom implementering af disse effektiviseringsforslag, og det synes jeg er fornuftigt. Jeg er helt sikker på, at det gode samarbejde på ældreområdet vil få dette til at lykkes. Som borgmester er jeg særligt glad for, at vi ikke igen skal diskutere nedsættelse af service på ældreområdet overfor borgerne, længere intervaller mellem rengøringer, færre bade osv. Vi vil sikre et værdigt serviceniveau på ældreområdet og det har været en afgørende faktor i min støtte til Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalgets budgetforslag,” siger Niels Viggo Lynghøj.

Fjernelse af pris- og lønfremskrivning
”Kultur- og Fritidsudvalget har for mig at se valgt en enkel løsning ved at fjerne pris- og lønfremskrivning på dette lønområde. Det er mere fornuftigt end at spare 20-30-40.000 kr. på en hel masse enkeltforeninger og -aktiviteter. Struer Kommune er meget afhængig af et aktivt og blomstrende kultur- og fritidsliv, og vi håber på forståelse fra foreningerne og de frivillige for at de har ”de samme penge” som sidste år til deres aktiviteter. Det er indtil videre min vurdering, at alle områder i kommunen må bidrage til at sikre en sammenhængende økonomi for kommunen – også på langt sigt,” siger borgmesteren.

Nye LED-lys giver millionbesparelse
”Fra Teknik,- Miljø- og Klimaudvalgets side har man løst opgaven meget flot. Man har faktisk anvist større besparelser, end det var påkrævet, og det er for mig at se løst på en meget fornuftig måde. Udvalget har sammen med Struer Forsyning landet en rigtig god aftale omkring gadebelysning. Det nye LED-lys i vores gadelygter betyder en årlig besparelse på Struer Kommunes elregning på 1,7 mio. kr. Det er klart, at det for dette lille udvalgsområde har været en stor hjælp for at få enderne til at nå sammen,” siger Niels Viggo Lynghøj.

Borgmesteren kan nu gøre status for budgetudkastet inden høringsperioden.
”Jeg er alt i alt meget tilfreds med dette budgetudkast. Nu glæder vi os til at få input fra medarbejdere, råd, nævn og bestyrelser, så vi kan se hvilke ændringer, vi klogt kan lave i budgetforslaget, når vi mødes igen efter sommerferien for at strikke det endelige budget sammen,” slutter han.

Læs mere om budgethøring og budgettet for Struer Kommune her.