Lange udsigter for cykelstier på Thyholm
08-06-2018 12:00

Lange udsigter for cykelstier på Thyholm

Struer kommunes Teknik-, miljø- og klimaudvalg havde punktet –” prioritering af cykelstier” på dagsorden 6.juni.

Vi bringer her listen. Som det kan ses, er cykelstier på Thyholm, placeret som ønske nr. 6, 7 og 8.

Cykelsti prioritering i Struer Kommune 2018

Skema fra 2014, med ønsker til cykelstier på og ved statsvejnettet, hvor Vejdirektoratet er vejbestyrelse.
Ønsker til cykelsti statsvej 2014

Vejdirektoratet beder med jævne mellemrum kommunerne indsende cykelstiønsker - næste gang forventes i løbet af et års tid.

Anlæggelse af nye cykelstier beløber sig til en gennemsnitspris på ca. 1,5 mio. pr. km, såfremt der ikke er særlige forhold, som f.eks. nye broer.

Kort oversigt overcykelstier:

kortudsnit - cykelstiprioritering