Indfysning af grundskyld for 2018-2020
01-06-2018 12:00

Indfysning af grundskyld
for 2018-2020

Som en del af forliget om fremtidens boligbeskatning ” Tryghed for boligejerne” besluttede et bredt politisk flertal i Folketinget at indføre en midlertidig indefrysningsordning i årene 2018 -2020.

Lov nr. 278 er vedtaget i Folketinget 17. april 2018 og vedrører alle boligejere der betaler ejendomsværdiskat.

Det betyder, at stigninger i grundskylden på over 200 kr. pr. ejer i forhold til 2017 automatisk indefryses. Der er tale om en indefrysning med et rente- og gebyrfrit lån. Indefrysningen kan ikke fravælges og lånet kan ikke indfries i perioden fra 2018 - 2020.

Ved salg af ejendommen skal det indefrosne beløb indbetales. Der sendes automatisk faktura på det indefrosne beløb ved salg.

I 2018 vil du som boligejer imidlertid først opleve selve indefrysningen i forbindelse med opkrævningen af grundskyld for 2. halvår. 

Lånebeløbet fremgår af ejendomsskattebilletten og er fratrukket i 2. rate ejendomsskat.

Der vil årligt blive sendt en opgørelse over indefrysningen.