Hele Oddesund smilede, da første spadestik blev taget
17-05-2018 09:00

HELE ODDESUND SMILEDE DA FØRSTE SPADESTIK BLEV TAGET

De fleste involverede parter var mødt op, da borgmester Niels Viggo Lynghøj tog første spadestik til Formidlingsfyrtårnet Oddesund, som bliver vartegn for oplevelser og aktiviteter i området.

Majsolen skinnede varmt og venligt fra en skyfri himmel, sundet lå gnistrende blåt og roligt, og den 80 år gamle Oddesundbro hævede broklappen, som var det en hilsen, da første spadestik på Oddesundtårnet, det kommende såkaldte formidlingsfyrtårn, blev taget ved Oddesund Nord mandag middag. Også blandt de små 40 fremmødte var der smil og god stemning, for projektet er imødeset af mange efter en længere periode med fundraising og planlægning. 
Spadestikket blev taget af borgmester Niels Viggo Lynghøj og det var ret beset et skovlstik, for Oddesund Nord Beboerforening og Bådelaug, som har været involveret i projektet fra dets begyndelse i 2011, havde fundet et historisk graveredskab frem til lejligheden: nemlig den lokale fisker Finn Nielsens sølvblanke isskovl, som hører hjemme i det nærliggende Garnhuset. 

Store landskabelige og kulturelle værdier
Skovlen var en af flere hilsner til den rige historie i området, som nu får et vartegn for besøgende og lokale, som er interesserede i at lære mere om historien såvel som kultur, natur og aktiviteter i lokalområdet. Oddesundtårnet bliver nemlig opført i samme type stål som er brugt på Oddesundbroen. Fortid, nutid og fremtid er således vævet sammen i projektet, som nu kan gå i gang.
”Formidlingsfyrtårnet er et fint projekt, der passer til de tilbud, området kan byde på for både turister, besøgende og lokale. Det bliver rigtig spændende at sætte i gang,” sagde Niels Viggo Lynghøj i sin tale, før han med isskovlen tog første spadestik. 

Han fremhævede de mange muligheder, der tilsammen gør Oddesund til et attraktivt sted at besøge; kulturhistorie, krigshistorie, unikke forhold for dykning, vandrestierne, den særlige natur, vandet og vinden, der gør området velegnet til vind- og kitesurfing, fiskeri og meget mere. I gennemsnit omkring 6.000 køretøjer passerer dagligt Oddesund, og det forventes at stige med Holstebromotorvejens indvielse. Der er med andre ord stort potentiale for at få besøgende til at stoppe og gå på opdagelse med fyrtårnet som udgangspunkt, når det står færdigt. 
Oddesund er på grund af de store kulturelle og landskabelige værdier samlet på ét tilgængeligt sted udpeget som én af hovedindgangene til Geopark Vestjylland, der er langt fremme i processen for at blive anerkendt som global Geopark af UNESCO. 

Første skridt i helhedsplan
Formidlingsfyrtårnet skal efter planen stå færdigt i november i år og er første synlige tiltag i helhedsplanen for Oddesund Nord, som begyndte at tage form i 2011 efter en henvendelse fra Oddesund Beboerforening og Bådelaug til Struer Kommune. De mellemliggende år er især brugt på fundraising til projektet som helhed og i 2015 blev det besluttet at prioritere Formidlingsfyrtårnet som det første projekt i helhedsplanen og et vartegn for området og dets mangeartede muligheder. 
Mange af de frivillige, der har været med fra begyndelsen, mødte op til spadestikket, sammen med repræsentanter for Geopark Vestjylland og Naturstyrelsen, som ud over at have bidraget økonomisk til projektet også kommer med formidling inde i tårnet og oplevelser udendørs. 

Fakta
De samlede udgifter til Oddesundprojektet løber op i et samlet beløb på 5.365.000 kr., delvist fra Struer Kommune og delvist af bevillinger opnået hos en række fonde. 
Struer Kommune har bevilget 3.215.000 kr., Friluftsrådet750.000 kr., LAG Struer-Holstebro 450.000 kr., Grønne Partnerskaber 300.000 kr., Louis-Hansen Fonden 250.000 kr., Færchfonden 200.000 kr. og Geopark Vestjylland 200.000 kr.

Formidlingstårnet skal udgøre et vartegn for Oddesund med formidling af natur, historie, kultur, geologi og friluftsliv. Turister kan få inspiration til oplevelser og besøgssteder i området i tårnet, som er udviklet i samarbejde med en lang række frivillige, som har bidraget til bl.a. formidling, historiefortælling og udstillinger.

Støbearbejdet er påbegyndt.