Indsamling til Hvidbjerg Oplevelsesplads.
04-05-2018 23:00

Indsamling til Hvidbjerg Oplevelsesplads

Hvidbjerg og Omegns Borgerforening er nu kommet så langt i forløbet med etablering af oplevelsespladen på hjørnet af Bredgade og Helligkildevej i Hvidbjerg, også kendt som brugsgrunden, at vi vil starte en indsamling blandt private og erhvervsdrivende på Thyholm.

Med hjælp fra et antal medlemmer vil bestyrelsen ’stemme dørklokker’ i foreningens dækningsområde, i den øvrige del af Thyholm og Jegindø vil der blive omdelt flyer med opfordring til at give et bidrag, idet projektet jo er til gavn for hele lokalområdet. Kassereren og formanden vil sammen aflægge alle erhvervsdrivende et besøg, med det formål at få indsamlet såvel et kontant beløb samt opnå tilsagn om praktisk arbejde fx hjælp til jordarbejde etc.

Foreningen har sammen med firmaet Elverdal, der har udarbejdet projektforslaget, opdelt projektet i tre faser og satser på at få gang i etableringen af første etape efter sommerferien i år, og de næste to etaper i løbet af de kommende par år. Den første etape omfatter den centrale del af grunden også kaldet multifunktionsområdet, hvor der bl.a. bliver en scene med overdækning, der vel at mærke er indrettet således, at den også kan bruges til andre formål, når der ikke lige er optræden, idet der er nedsænkede trampoliner med overdækning ved anvendelse af scenen. Over for scenen kommer der en amfibietrappe, der dels kommer til at virke som tribune for publikum ved arrangementer på scenen, dels som et sted, hvor man bare kan slå sig ned og se børnene lege på området, hvor ’tribunen’ sagtens kan være en del af området. For at markere, at Thyholm selvfølgelig er en del af det store Lydens By projekt, er der som en del af områdets udsmykning planlagt et antal skulpturelle musikinstrumenter ligesom der selvfølgelig vil blive adgang til strøm så der også kan frembringes høj lyd.

Struer Kommune har bevilget et tilskud på 10 % af anlægssummen, der for første etape udgør ca. 2,4 million, samt givet tilsagn om at forestå driften af pladsen i minimum 15 år efter etableringen. For at minimere driftsomkostningerne er det tilstræbt, at der så vidt muligt anvendes vedligeholdelsesfrie materialer fx er alle ’græs’ belægninger kunststof. Dette er stærkt medvirkende til den forholdsvis høje anlægspris, hele projektet er budgetteret til ca. 4,4 million kroner eksklusiv moms. Ud over kommunens allerede bevilligede tilskud har Hvidbjerg og Omegns Borgerforening sendt et antal ansøgninger til forskellige fonde, som vi forventer, vil bidrage til finansieringen ligesom der er givet en forhåndsudtalelse om at projektet vil komme i betragtning ved uddeling af LAG midler i næste ansøgningsrunde.