Jørgen Kristensens Fond
24-04-2018 09:00

Jørgen Kristensens Fond
Legat til enlige enker eller enlige fraskilte kvinder i alderen 45 – 62 år
I ovennævnte fond uddeles der 2 gange om året – forår og efterår – legater til enlige enker eller enlige fraskilte kvinder i alderen 45 – 62 år hjemmehørende i Struer Kommune (tidligere Thyholm Kommune - bestående af sognene Hvidbjerg, Jegindø, Lyngs, Odby og Søndbjerg).

Ansøgningsfrist er den 15.05.2018.

Fondsbestyrelsen består af John Christoffersen, Hans Jørgen Jensen og Bent Aagaard.

Ansøgningerne skal indeholde en beskrivelse af ansøgeren.
Ansøgninger om legater bedes fremsendt til advokat Bent Aagaard, Smith Knudsen Ad-vokatfirma, Fælledvej 17, 7600 Struer eller på mail@smithknudsen.dk., således at ansøg-ningerne er advokat Bent Aagaard i hænde senest den 15.05.2018. Ansøgninger der er administrator i hænde senere, kommer ikke betragtning.

Struer, den 23.04.2018
På fondsbestyrelsens vegne:
Bent Aagaard, advokat