Ny udflugtsmål på Thyholm?
15-04-2018 15:00

Ny udflugtsmål på Thyholm?

På Kultur- og fritidsudvalgs møde den 3. april behandlede man en ansøgning fra Thyholm Egnsmuseum og Egnshistorisk foreningen på Thyholm og Jegindø om støtte til overdækket info-, arbejds- og madpakkeplads på rastepladsen ved Bjørndaltårnet på Thyholm.

Administrationen indstilling var, at der tages stilling til ansøgningen i forhold til intentionerne bag udviklingspuljen og såfremt ansøgningen ønskes imødekommet, sendes indstilling til byrådets godkendelse indeholdende forslag til finansiering af et tilskud på 76.375 kr. fra anlægspuljen "Hvidbjerg - udviklingspulje".

Ansøgning fra "Egnshistorisk forening for Thyholm og Jegindø" og "Thyholms Egnsmuseum" om tilskud på 76.375 kr. fra "Udviklingspuljen for Hvidbjerg og Omegn" til etablering af en overdækket info-, arbejds- og madpakkeplads på rastepladsen ved Bjørndaltårnet, Stokhøjvej 8, på Thyholm.

På grund af den flotte natur og fantastiske udsigt fra udsigtstårnet er stedet blevet meget populært som rasteplads og besøges af ca. 2.000 gæster om året. Det overdækkede areal tænkes benyttet af gæster og meget gerne skoleklasser som i fred og ro kan sidde i tørvejr og bearbejde informationerne på stedet om vindmøller, kalkgravene, kalkbrænding og læplantning.

Udgifterne til etableringen forventes at udgøre 76.375 kr. inkl. moms.

Til orientering kan det oplyses, at planafdelingen forventer at der kan opnås de nødvendige tilladelser til byggeriet.

I investeringsoversigten er der i 2018 og 2019 afsat henholdsvis 700.000 kr. og 1.091.000 kr. til "Hvidbjerg - udviklingspulje", med udgangspunkt i budgetforliget for 2018 og overslagsårene.

Et eventuel tilskud på 76.375 kr. brutto vil forudsætte frigivelse af 63.391 kr. netto fra udviklingspuljen, hvor der i 2018 er et udisponeret budget på 362.000 kr. efter tilskud til Hvidbjerg Oplevelsesplads. Et eventuelt tilskud fra udviklingspuljen skal frigives af byrådet.

Udvalget anbefaler, at byrådet siger ja til ansøgte tilskud på 76.375 kr.

Bilag

Ansøgn. udviklingspuljen.pdf
Placering_Thyholm.pdf
Rasteplads ved Bjørndal Kalkgrav