Sådan bliver ældreplejen løftet i Struer Kommune
05-04-2018 17:00

Sådan bliver ældreplejen 

løftet i Struer Kommune 
 
Et klart løft af ældreplejen, som var en prioritet i 2018-budgettet, bliver nu udmøntet. Der er råd til både flere varme hænder, en udvidelse af klippekortordningen og ugentlig musikterapi til demente.

Social-, Sundheds og Arbejdsmarkedsudvalget i Struer Kommune godkendte ved udvalgsmødet tirsdag den 3. april flere indstillinger til forbedret service for kommunens ældre og svage borgere. Beslutningerne udløber af budgetlægningen for 2018, hvor der var flertal for at prioritere flere varme hænder og et serviceløft på ældreområdet. Målet var at give borgere med behov for pleje en bedre service i 2018 end i 2017. 

I alt afsatte byrådet en million kroner i budgettet for 2018, 2019 og 2020 til serviceudvidelserne. Samtidig har Struer Kommune fået en andel på 2,3 millioner kroner af en national pulje på 500 mio. kroner til bedre bemanding i ældreplejen.

Anvendelsen af både millionen fra byrådet og millionerne fra Finansloven tog udvalget stilling til på mødet i går, og der bliver råd til at løfte flere områder af ældreplejen, som dækker både bemanding og behandling.

Mere livsglæde og bedre helbred
Den million, der er afsat fra Struer Kommunes side, bliver for 850.000 kroners vedkommende brugt til at øge den eksisterende klippekortordning for personlig pleje. De resterende 150.000 kroner er afsat til at give demente ældre musikterapi i 12 timer ugentligt – foreløbigt i en forsøgsordning på et år.

Udvalgsformand Grethe Hestbech er glad for at kunne fortælle, at serviceudvidelsen bliver mærkbar ude hos dem, den er tiltænkt. 
”Vi har fået rigtig gode tilbagemeldinger på klippekortordningen, fordi den giver en fleksibilitet i det daglige liv for de borgere, der har brug for hjælp og pleje. Så jeg tror, en udvidelse af den vil gøre en stor forskel for den enkelte, der kan få hjælp til det, der betyder noget for dem i hverdagen. Så kan de ældre selv vælge, om de vil i bad, en tur i byen eller noget andet,” siger hun og glæder sig også over bevillingen til musikterapi. 
”Musikterapi har vi store forventninger til. Det kan give nogle af kommunens svageste borgere livsglæde og måske også bedre helbred at indgå i dette projekt. Så jeg er rigtig glad for den samlede serviceudvidelse, vi er blevet enige om,” siger Grethe Hestbech.

Flere timer til bedre pleje og mere arbejdsglæde
De tilførte midler på 2,3 millioner kroner fra Finansloven skal først og fremmest gå til at øge nuværende deltidsmedarbejderes timetal til fuld tid. Tidligere året blev denne mulighed undersøgt, og der var mange, som ønskede netop det. Modellen forventes både at give bedre sammenhæng for de ældre og dermed en bedre service, samtidig med at arbejdsglæden bliver større og igangværende projekter kan blive færdiggjort hurtigere.

Borgmester Niels Viggo Lynghøj er meget tilfreds med, at byrådets intentioner om et tydeligt og løft af flere områder af ældreplejen nu giver konkrete resultater.
”En god og fleksibel ældrepleje er vigtig for det gode og sammenhængende lokalsamfund, der er ramme om det gode liv for så mange som muligt. Derfor er jeg glad for, at vi nu kan sikre, at kommunens ældre og svage borgere kommer til at mærke en bedre service og flere hænder til at løfte serviceopgaven. Blandt andet kan man nu vælge et ekstra bad med klippekortet, hvis man får hjemmehjælp. Det synes jeg er et konkret og synligt tegn på, at vi prioriterer ældreplejen og en værdig alderdom i Struer Kommune,” siger Niels Viggo Lynghøj.