Konflikt får store konsekvenser for Struers børn og deres forældre
27-03-2018 10:00

Konflikt får store konsekvenser for Struers kommunes børn og deres forældre

En del af medarbejderne i Struer Kommune er udtaget til at strejke fra og med onsdag den 4. april. Det får bl.a. store konsekvenser for børnepasning og skolegang, der for størstedelens vedkommende må lukke. Kommunen informerer direkte til forældrene og har oprettet en hjemmeside til løbende information.

Der er varslet konflikt på det offentlige arbejdsmarked – de faglige organisationer vil strejke fra den 4. april og Kommunernes Landsforening vil lock oute fra den 10. april – og det får betydning i Struer Kommune. Hvis konflikten vel at mærke træder i kraft.

Et stort område, der bliver ramt hårdt, er skoler og dagtilbud, som i den nuværende situation er nødt til at lukke for undervisning og børnepasning. Det samme gælder specialgrupper i de enkelte distrikter.

Den brede nedlukning skyldes, at rengøringspersonalet i Struer Kommune er udtaget til strejke af 3F. Kommunen har derfor, ud fra en sundheds- og hygiejnemæssig vurdering, skønnet at man ikke kan modtage børn i institutioner, hvor der ikke bliver gjort rent dagligt.

Også skolernes it-systemer bliver lukket ned som følge af strejken, der rammer Styrelsen for IT og Læring. Lærerne kan derfor ikke undervise med digitale værktøjer, selvom lærerne er undtaget fra konflikt.

Struer Kommune sender i de kommende dage information ud til forældre med 0-18-årige børn om hvordan de skal forholde sig, hvis en konflikt træder i kraft. Det sker blandt andet via mail, skoleintra, på institutionernes Facebook-grupper og de andre kanaler, der bliver brugt til kontakt med forældre. For det fulde overblik og løbende opdateringer om strejkens konsekvenser for kommunale arbejdspladser og funktioner henviser Struer Kommune til hjemmesiden http://struer.dk/strejke.

Få undtagelser fra konflikten

Centerchef for Skoler og Dagtilbud i Struer Kommune, Jeannette Enevoldsen, holder øje med situationen løbende, og orienterer forældrebestyrelserne om udviklingen via institutionslederne.

”Vi håber på forståelse og konstruktiv feedback fra forældrene i denne særlige situation, hvor vi gerne vil opretholde en så normal drift som muligt, men samtidig skal tage højde for, at en del medarbejdergrupper kan gå i konflikt. Påsken kommer lidt ubelejligt i den sammenhæng, men jeg vil håbe, at alle holder øje med mails og anden information fra de institutioner, de har børn i,” siger Jeannette Enevoldsen.

Der er dog undtagelser på området. Det er nemlig muligt at holde åbent på dagtilbuddene Struerdalvej og Bulderby, som ligger i henholdsvis Struers østlige og vestlige del, samt i Thyholm Børnehus. Dog er der færre på arbejde her, eftersom FOA har varslet strejke for bl.a. pædagogmedhjælpere. Også nogle dagplejere er undtaget fra konflikt. Endelig forventer Center for Skoler og Dagtilbud, at Struer Skolehjem og Marilyn Anne ligeledes er undtaget fra konflikt, da konstruktionen bag disse skoletilbud er anderledes.

Hvilke dele af dagtilbuddene, der holder åbent, vil også blive meldt direkte ud til forældrene via de kanaler, de normalt får informationer om deres børn fra.

Lock out fra den 10. april

Som modsvar på strejkevarslet har arbejdsgiverne – Kommunernes Landsforening – udsendt lock out varsel gældende for en tredjedel – 250.000 – kommunalt ansatte på landsplan.

Hvis strejken træder i kraft den 4. april, træder lockouten i kraft fra og med den 10. april. En særskilt informationsindsats bliver iværksat mellem strejkens og lock outens ikrafttræden, hvis dette bliver en realitet.

 

Fakta om strejkevarsler i Struer Kommune

De faglige organisationer har varslet strejke på følgende områder i Struer Kommune:

FOA – Fag og Arbejde

Medlemmer ansat efter overenskomst for husassistenter: Struer Kommunes plejecentre

Medlemmer ansat efter overenskomst for erhvervsuddannede serviceassistenter: Struer Kommunes plejecentre

Medlemmer ansat efter overenskomst for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter:  alle områder ved Struer Kommune

Medlemmer ansat efter overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere: Midtbyens Botilbud, Fønixgården, Nordstjernen, Fjordbo, Center for psykiatri og rehabilitering

Medlemmer ansat efter overenskomst for dagplejere: alle ansatte

Medlemmer ansat efter overenskomst for social- og sundhedspersonale: alle områder ved Struer Kommune

3F

Medlemmer ansat efter overenskomst for rengøringsassistenter: Rengøringsafdelingen

Dansk El-forbund

Medlemmer omfattet af overenskomst for håndværkere

Serviceforbundet

Tandteknikere omfattet af overenskomst for håndværkere