Så er Mississippi klar til slå dørene op til årets første udstilling
27-02-2018 16:00

Så er Mississippi klar til slå dørene op
til årets første udstilling

Lørdag den 3. marts er der fernisering kl. 14.00-17.00. Udstillingen kører frem til søndag den 2.  april. I hele udstillingsperioden er der åben fredag, lørdag og søndag kl. 13.30-17.00, samt alle dagene i påsken.

Det er fjerde sæson Mississippi tager hul på, så det er med en vis spænding, vi slår dørene op lørdag den 3. marts, udtaler Bruno Nordensgaard, formand for den selvejende institution ”Thyholm i bevægelse”. Målet er jo at ramme nogle nye udstillinger, der indeholder kunstoplevelser, som, publikum synes, er spændende og inspirerende.

Kunsten til denne udstilling er hentet i Middelfart, Aarhus, Samsø og Aalborg. Hovedattraktionen på den første udstilling er Erik Lindberg, der elsker at fortælle en historie med hans billeder.

Helle Skydt har tegnet et billede Kronprins Frederik af ord. Et helt specielt kunstværk, der skal ses både tæt på og langt fra.

De udstillende kunstnere er:
Erik Lindberg, billedkunstner
Helle Skydt, billedkunstner
Lea Grau Thomsen, keramiker
Gunilla Rosenberg, billedkunstner
Eva Dalby-Jakobsen, billedkunstner

Ud over de udstillende kunstnere vil det også være muligt at se en ny udstilling, der hedder ”Hjælp til selvkontrol”, og vores røde spejlkasse sætter fokus på den daglige overvågning.

 

Kunstnerpræsentationer:

ERIK LINDBERG

Erik Lindbergs egen beskrivelse af hans arbejde med kunst …

Som maler bestræber jeg mig på at fortælle historier med en dybde og kompleksitet, der helst ikke må vige i kompromisløshed overfor mit eget billedunivers. Jeg kalder mig “Maleren af verden”, for det er, hvad jeg er.... så simpelt er det, da mit navn ikke er vigtig. Jeg kan håbe mine motiver kan få folk til at tage livtag med livet, jeg vil i hvert fald med fantasi og pensel selv give det forsøget.

Nogle tager panodil, når livet gør knuder, jeg tyr til mit lærred, for så har jeg noget på det indre lager, som kan virke. Hvor jeg maler Ying, er der som regel også gemt Yang. Med en bevidsthed om at rosen fascinerer os, selv om man kan stikke sig til blods på tornene....... det gode, det onde, på selv samme stilk.... så menneskeligt, ikke?

HELLE SKYDT

Helle Skydt arbejder med tegning, maleri, fotografi og photogravure

På Mississippi udstiller Helle Skydt en speciel teknik, som Helle Skydt kalder ”at tegne med ord”.

Helle Skydt har tegnet en serie, som hun omtaler som ”At tegne med vandord”, hvor hun tegner med ord i stedet for en streg på papir eller lærred. Motivvalget har her altid noget med vand at gøre, enten badescener eller skiferiescener. De er altid skrevet med en blå tusch, som også kan henføres til vandets farve. Ordene, som tegnes med, er noget, som hun forbinder med vand.

Helle Skydt har været med på en vandreudstilling i Norden med en af hendes vandtegninger.

”At tegne med Curriculum Vitae”

Her er der tale om et portræt af Kronprinsen Frederik skrevet med hans CV. Den blå tusch henviser til det kongelige blod.

LEA GRAU THOMSEN

I en form for dualisme forsøger Lea Grau Thomsen at danne bro mellem det svævende og det jordbundne i sit arbejde med stentøjsler. Hun kan også kalde det at finde et udtryk for det bagvedliggende i den konkrete form.

Med udgangspunkt i mennesket, som et eksistentielt væsen, arbejder hun ofte med hænderne i et skulpturelt udtryk. Ofte er det stærke lidt kantede hænder i forskellige aldre og formationer. Det er mennesker i forskellige livsfaser, forskellige omstændigheder, fra forskellige politiske vinkler, i en given situation og ofte på kanten af ‘noget’ på trods.

Det er på en måde en afsøgning af sindets kroge i dialog med den omverden, som vi lever i fra det ultimative smukke og harmoniske til det groteske afsporede samfund. Det er også en vekselvirkning og et øjebliks fastholdelse af en splitsekund.

Arbejdet med leret er en fortsat indre dialog - at gå ind i en fordybelse med materialet ved at tømme sindet og være åben for inspiration. En stærk og agerende hånd på et balancerende opstablet fundament - overhældt af en flydende hvid glasur, så ‘tiden’ også bliver et visuelt faktum.

Omfavnelsen og samhørigheden er et andet motiv, som hun ofte vender tilbage til. Det er her urkraften findes i form af kærligheden som den bærende og livgivende kraft. Men også kærligheden kan forstyrres, fordrejes af forskellige vilkår, så det absurde træder i stedet.

”I en verden, der ‘brænder’ mange steder, hvor mennesker flygter fra politisk undertrykkelse, krig, korruption og klimaforandringer, har det aldrig været mere aktuelt at lave kunst end nu”, siger Lea Grau Thomsen.

GUNILLA ROSENBERG

Gunilla Rosenberg er akvarelmaler. Hun beskæftiger sig med en bred vifte af motiver, fra figurskildringer over portrættet til den rene naturabstration.

Gunilla Rosenbergs kunst skriver sig ind i den modernistiske akvareltradition, hvor mediets “egenskabers” karakter konsekvent bruges som et bærende virkemiddel. Mødet mellem papiret, den flydende farve og de blandinger, der opstår vådt i vådt, får lov at stå tydeligt frem og er med til at give værkerne et anstrøg af her-og-nu, som blev de til for øjnene af os. Det momentane, øjeblikkelige understreges af de antydede motiver, hvor de genkendelige elementer, både figur og natur, blot er angivet med nogle få spontane penselstrøg, og det er op til beskueren i tankerne at komplettere motivet.

I figurbilledernes antydede formsprog får det hvide papir en aktiv rolle som medspiller, og den bevidst ikke-realistiske kolorit løfter motivet fra det sete øjebliksbillede til en sanset, psykologisk skildring af menneskekroppen på et universelt plan.

EVA DALBY-JAKOBSEN

Mange kunstnere arbejder enten helt abstrakt eller figurativt.

Eva Dalby-Jakobsen har valgt en anden strategi. Hendes malerier er både disciplinerede, skarpt optrukne og med den stramme geometri, der kendetegner det konkret abstrakte maleri, som man f.eks. finder det hos Poul Gernes. På den anden side genkender vi nogle ting fra den fysiske verden.

Eva Dalby-Jakobsen opererer i sine malerier med en blanding af mindst tre forskellige stilarter og mindst tre forskellige temperamenter. Det konkret abstrakte, det surreelle, det klassisk figurative, det disciplinerede, det poetiske og det legende.

Med sine legende, skæve, fantasifulde og poetiske tilgang til maleriet har Eva Dalby-Jakobsen skabt sin helt egen profil.