Hidtil bedste resultat i Hvidbjerg Bank.
23-02-2018 10:00

Hidtil bedste resultat
i Hvidbjerg Bank


Hvidbjerg Bank opnåede i 2017 et resultat før skat på 17,7 mio. kr. mod 14,7 mio. kr. året før, hvilket svarer til en fremgang på lige godt 20 %. Det er det bedste resultat før skat i bankens historie.
Resultatet efter skat blev på 14,0 mio. kr. mod 11,4 mio. kr. året før. 
Basisindtjeningen (resultat før nedskrivninger og kursreguleringer) blev i 2017 på 21,0 mio. kr. mod 19,4 mio. kr. i 2016. Den oprindelige forventning til basisindtjeningen var 17 - 21 mio. kr.
Banken anser resultatet for at være tilfredsstillende.

Højt aktivitetsniveau
2017 har været et travlt år i Hvidbjerg Bank.Hvidbjerg Bank har igen haft et højt aktivitetsniveau på kundesiden. Banken har haft en nettotilgang på 600 nye kunder, og derudover har der også været stor aktivitet hos de nuværende kunder.
Som en konsekvens af den øgede efterspørgsel fra nye og eksisterende kunder, er bankens udlån steget med 77,2 mio. kr. eller 11,4 %, mens indlånet er steget med 45,2 mio. kr. eller 5,1 %.
Samtidig er stillede garantier steget med 79,0 mio. kr. Det samlede forretningsomfang er hermed 2,0 mia. kr. mod 1,8 mia. kr. sidste år.
Implementeringen af IFRS 9 (nye nedskrivningsregler), Mifid II (investorbeskyttelse) og ny hvidvasklovgivning samt en fortsat digital omstilling har medført et stort ressourceforbrug i banken.

Udbytte og nye kapitalkrav
Banken foreslår, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2017.
Fra 2018 indføres der nye nedskrivningsregler (IFRS 9), og fra 2019 får bankerne et NEP-krav omkring passiver, der skal kunne nedskrives. Samtidig er kapitalbuffere ved at blive indfaset.
Hvidbjerg Bank har øget kapitalprocenten til 16,4 % mod 14,5 % sidste år. Som en konsekvens af ovennævnte regler vurderer banken, at skulle have en kapitalprocent over 20 % i 2023. Derfor vil banken bruge årene frem mod 2023 til at konsolidere kapitalen, hvilket er baggrunden for ikke at udbetale udbytte.

Forventninger til 2018
Banken venter fortsat tilgang af nye kunder og god aktivitet, hvorfor der fortsat forventes en stigning i forretninger og udlån i 2018. Der vil dog være en vis usikkerhed forbundet med
kursreguleringer på bankens obligationer og nedskrivninger på udlån.
Banken forventer på denne baggrund i 2018 et resultat før skat i intervallet 13 – 18 mio. kr.

SE REGNSKAB HER