CMN Maskintec A/S udvider
11-01-2018 15:00

CMN Maskintec A/S udvider

CMN Maskintec har ansøgning Struer kommune om udvidelse af produktionsvirksomhed i Landzone

Ejer af erhvervsvirksomhed CMN Maskintec A/S Carsten Martin Nygaard på A.C. Hoppesvej på Thyholm har ansøgt om landzonetilladelse til yderligere udvidelse af virksomheden ved opførelse af hal samt udvidelse af personaleforhold.

Teknisk forvaltning har indstillet til teknisk udvalg at der gives landzonetilladelse til udvidelse af produktionsvirksomhed på A.C. Hoppesvej 5.

Teknisk udvalg har på deres første møde i år, 10. januar, godkendt indstillingen.

Sagsfremstilling

Ejer af virksomhed, beliggende A.C. Hoppesvej 5, har søgt om landzonetilladelse til udvidelse af sin virksomhed ved opførelse af 12 x 25 meter hal.

Hallen opføres som en tilbygning til en eksisterende hal og etableres med stålrammekontruktion beklædt med matterede stålplader. Stålrammen har en benhøjde på ca. 4 meter og kiphøjde på under 8,5 meter. Efter udvidelsen forventes at være 5-8 medarbejdere i virksomheden.

Virksomheden producerer økologiske landbrugsmaskiner og er afhængig af de omkringliggende marker til test af det specielle udstyr.

Ejer har tidligere benyttet sig af muligheden for udvidelse af erhvervsvirksomheden jf. planlovens § 36, stk. 15, og dermed opført en hal på 450 m2. Det kræver derfor en tilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 at udvide virksomheden yderligere.

Struer Kommune henviser normalt virksomheder til erhvervsområder, når virksomheder tager karakter af ”større virksomhed”. Der kan, ved meddelelse af landzonetilladelse til udvidelse af erhvervsvirksomhed, opstå udfordringer i forbindelse med de opførte bygninger. Hvis virksomheden flytter eller lukker, opstår der tomme industribygninger i landzonen.

Administrationen vurderer i denne sag, at det er hensigtsmæssigt at meddele en landzonetilladelse til udvidelse af virksomheden på grund af virksomhedens afhængighed af placering i nærhed til landbrugsjord. Det er administrationens vurdering, at virksomhedens placering, bortset fra dens beliggenhed i landzone, er placeret fornuftigt i forhold til infrastruktur, natur og landskab. Hvis der opstår en situation, hvor bygninger bliver overflødiggjorte, kræver ibrugtagning til andet erhverv dog landzonetilladelse jf. planlovens § 37, stk. 2 nr. 3. Dermed kan kommunen regulere eventuelle fremtidige ændringer