Rottebekæmpelse på Thyholm
15-11-2017 11:00
Rottebekæmpelse på Thyholm
 
Struer kommune har startet efterårskampagnen for rottebekæmpelse. På grund af den megen arbejde med kloaknettet i bl.a. Hvidbjerg, kan man nok forvente at rotterne flytter rundt. Så det er nok en god ide at være mere opmærksomt i år.
 
Hvis du konstaterer eller har mistanke om, at der er rotter på din bopæl, skal dette anmeldes.

I de næste par måneder vil alle relevante ejendomme i land-zone samt landbrug i byzone få besøg af kommunens rot-tebekæmper, og bekæmpelse vil bive foretaget, hvor der er rotter. Der vil også ske kommunalt tilsyn på ejendomme med sikringsordninger.

I byzoneområder i øvrigt sker bekæmpelsen kun efter an-meldelse. Det samme gælder sommerhusområder og om-råder, hvor der er meddelt dispensation for rottetilsyn.