Thyholmer topscorer ved valg til ældrerådet
09-11-2017 09:00
Thyholmer topscorer
ved  valg til ældrerådet
 
Struer Kommunes overordnede ældrepolitiske råd har fundet de ni medlemmer, der skal sidde i Ældrerådet de næste fire år.

Lis Ahlers, Jegindø, blev topscorer ved valget med 560 stemmer. Da der ikke var andre fra Thyholm og Jegindø, der var opstillet, bliver Lis Ahlers den eneste repræsentant fra Thyholm og Jegindø.

Efter opstillingsmøde tidligere på efteråret og brevafstemning er der nu sat navn på de ni repræsentanter, der fik flest stemmer og dermed skal sidde i Ældrerådet i Struer Kommune fra den 1. januar 2018 til den 31. december 2021. 

De ni valgte repræsentanter er i alfabetisk rækkefølge Lis Ahlers, Verner Berg, Kirsten Emilie Nybom Bethe, Martha Hornstrup, Thorvald Bech Jørgensen, Inger Møller Lundsberg, Helle Lyng, Arne Thorgaard, og Poul Erik Vigsø. Fem af repræsentanterne sidder allerede i Ældrerådet. Udvalget har konstituerende møde den 14. november. 

Stemmeprocenten endte på 50,3 pct., da der var udsendt 6787 stemmesedler, hvoraf 3416 kom tilbage. Du kan se stemmetal for de enkelte kandidater på stemmefordelingen her (med valgte repræsentanter 1-9 og suppleanter i parentes).

Idegivende og rådgivende organ
Ældrerådet er kommunens overordnede ældrepolitiske råd og har til formål at fremme kontakten mellem de kommunale myndigheder og ældrebefolkningen i Struer Kommune.

Rådet er et rådgivende og idegivende organ, som skal give mulighed for indflydelse på de beslutninger, Struer Kommune træffer på ældreområdet, og skal fungere som kontaktorgan mellem borgerne og kommunen ved tilrettelæggelse af Struer Kommunes ældrepolitik.

Borgere, der har fast bopæl i kommunen, og som er fyldt 60 år, har valgret og er valgbar ved valg til Ældrerådet.