Hvidbjerg Bank A/S fortsætter den positive udvikling.
08-11-2017 09:00

Hvidbjerg Bank A/S fortsætter den positive udvikling.

Hvidbjerg Bank har i de første 9 måneder af 2017 opnået et overskud på 16,2 mio. kr. før skat mod 0,6 mio. kr. sidste år. Det svarer til en forrentning af egenkapitalen med 18 %.

Banken fortsætter dermed den positive udvikling fra første halvår af 2017, hvor overskuddet var 10,4 mio. kr. Resultatet er det hidtil bedste for årets første tre kvartaler i bankens historie.


Regnskabet viser en stigning i nettorenteindtægterne fra 31,2 mio. kr. i 2016 til 32,6 mio. kr. i 2017. Stigningen sker bl.a. med baggrund i vækst i bankens udlån med 9,6 %, der mere end
opvejer en faldende rentemarginal.

Banken har øget sine gebyrindtægter med 14 % til 21 mio. kr., hvilket primært kan henføres til en stigning i aktivitetsniveauet på boligmarkedet. Hvidbjerg Banks udgifter til personale og administration udgør i de første 9 måneder 37,0 mio. kr.

Det er en stigning i forhold til samme periode i 2016 på 5,9 %. Stigningen skal især ses i lyset af, at banken fortsat investerer i nye medarbejdere og IT.

Hvidbjerg Bank udmeldte i forbindelse med årsrapporten 2016 forventninger til en basisindtjening i intervallet 17 7 21 mio. kr. for 2017. Banken har for de første 9 måneder realiseret en
basisindtjening på 15,9 mio. kr. Bankens fastholder dermed de udmeldte forventninger til basisindtjeningen for 2017, som dog forventes at ligge i den øvre ende af det udmeldte interval.
Bankens nedskrivninger ligger fortsat på et lavt niveau.

Nedskrivningerne udgør 1,1 mio. kr. for årets første 9 måneder mod 4,0 mio. kr. i samme periode sidste år. Nedskrivningerne svarer til 0,3 % af udlån og garantier.

Bankdirektør Jens Odgaard udtaler: ”Vi er tilfredse med den positive udvikling banken befinder sig i med stigende indtjening, der har baggrund i en god kundetilgang og pæn aktivitet.

Banken investerer fortsat betydelige beløb i udviklingen af banken for at kunne være kundernes foretrukne lokalbank. Vi vil have en lokalbank, hvor man som kunde kan mærke nærværet af banken og samtidig have mulighed for at benytte nogle af de bedste digitale løsninger på markedet.”

De første 9 måneder af 2017 i overskrifter
• Resultat før skat på 16,2 mio. kr. for 1. – 3. kvartal 2017 mod
  10,6 mio. kr. samme periode sidste år - en fremgang på 52
   % - bedste 9 måneder nogensinde.
• Nettorenter og gebyrer udgør 53,3 mio. kr. mod 49,9 mio. kr.
   sidste år.
• Fremgang i basisindtjeningen på 9 % til 15,9 mio. kr.
• Forrentning af primo egenkapitalen med 18 % p.a. før skat.
• Omkostninger stiger 5,5 % med baggrund i ansættelse af
   nye medarbejdere og investering i IT.
• Fald i nedskrivningerne til 1,1 mio. kr. mod 4,0 mio. kr.
   sidste år.
• Stigning i bankens udlån på 9,6 % og indlån på 4,5 %.
• Fortsat god tilgang af nye kunder.