Struer Kommune får nye direktør for teknik og kultur
31-10-2017 11:00
Struer Kommune får nye direktør for teknik og kultur
 
Struer Kommunes nye direktør for teknik og kultur hedder Jakob Bisgaard. Kommunen har ifølge ham et stort potentiale for at skabe vækst og udvikling, og han ser frem til at arbejde aktivt for at udnytte det. Det skal bl.a. ske gennem tæt borgerkontakt. Den nye direktør tiltræder 1. december.

Struer Byråd har mandag aften godkendt ansættelsen af Jakob Bisgaard som direktør for Teknik og Kultur. Det skete efter indstilling fra et enigt ansættelsesudvalg. Jakob Bisgaard kommer fra en stilling som direktør for Vækst og Udviklingsforvaltningen i Jammerbugt Kommune – en forvaltning der omfatter Teknik og miljø, Landdistriktsudvikling, Erhverv og turismeudvikling, samt Kultur og Fritid. Tidligere har han haft tilsvarende ansvarsområder i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Fagligt spænder han bredt – ”fra vejbelægninger til italiensk teater”, som han selv siger. Og så bliver Jakob Bisgaard motiveret af Struer Kommunes potentialer for vækst, udvikling og tiltrækning af nye indbyggere.

”Kommunernes rolle ændrer sig i dag fra at være serviceleverandør og myndighed, til at blive set som en væsentlig aktør for lokal udvikling. Det er meget tydeligt i Struer med bl.a. Lydens By-satsningen, og det er utroligt spændende for mig at blive en del af. Struer har en fantastisk beliggenhed og en struktur og størrelse, der har overbevist mig om, at vi må kunne indfri potentialerne i det. Det kan vi gøre ved at samarbejde om at skabe en positiv fortælling og gøre opmærksom på vores muligheder,” siger Jakob Bisgaard.

Nye muligheder
Generationsskiftet i kommunens direktion er ifølge Jakob Bisgaard en spændende mulighed for at præge fortællingen fremover. Jakob Bisgaard tiltræder sit direktørområde på Struer Rådhus den 1. december 2017 og kommer til at indgå i en direktion, som i en overgangsfase bliver på fire direktører. De nuværende direktører, Jørgen Jensen og Kjeld Berthelsen, går på pension henholdsvis til nytår og den 30. oktober 2018. Jakob Bisgaard overtager kort efter tiltrædelsen Jørgen Jensens direktørområde, mens den direktør, der skal overtage Kjeld Berthelsens område, får et overlap til opgaveoverdragelse på 11 måneder.

Jakob Bisgaard ser frem til at komme i gang i Struer og møde medarbejdere og borgere. Han ser det som en stor del af sin opgave at være tæt på og i øjenhøjde med borgerne og derigennem finde ud af, hvordan administrationen kan understøtte en positiv udvikling i tæt samspil med lokalsamfundet. Han vil derfor være så synlig som muligt og lægge vægt på at komme ud til borgermøder. Både for at danne sig en viden om hvad der rører sig, men også for at inddrage omverdenen i samskabelse.

”Jeg går meget op i, at vi får etableret et samarbejde med borgere og erhvervsliv om at skabe fælles løsninger. Det er ikke kun en kommunal opgave at gøre det rigtige for flest muligt – det kræver at vi understøtter hinanden. En vigtig del er også, at vi kan tiltrække interesser og investeringer til Struer, så vi ikke skal finansiere eller gøre det hele selv. Også her er der rigtig store muligheder,” siger Jakob Bisgaard.

I fritiden er Jakob Bisgaard en ivrig cykelmotionist, der også er engageret i den lokale cykelklubs bestyrelse, men han får også tid til sin familie og til at gå på jagt og fiske. Han er gift med Susanne, som han bor i Ringkøbing med, og har to voksne sønner. Men han har ikke altid været i Vestjylland – i slutningen af forrige årtusinde var han udsendt for Mellemfolkeligt Samvirke i Nepal og kan derfor skrive på sit cv, at han taler en smule nepali.