Fælles sprog i sundhedsområdet
16-10-2017 10:00
Fælles sprog i sundhedsområdet
 
Ny metode skal sikre bedre sammenhæng på tværs af afdelinger på sundhedsområdet i Struer kommune.

’Fælles Sprog III’ kaldes den nye metode for dokumentation og kommunikation på sundhedsområdet. Den skal sikre bedre sammenhæng i indsatsen hos borgeren.

Det forventes, at ’Fælles Sprog III’ vil lette dokumentationsopgaven, ved at gøre dokumentationen mere overskuelig og sammenhængende på tværs af de kommunale sundheds- og omsorgsafdelinger, som borgeren er i kontakt med.

Metoden skal skabe klarhed
Indførslen af den nye metode kommer til at betyde, at man i endnu højere grad vil opleve, at de forskellige kommunale medarbejdere, man har kontakt med, ved, hvad kollegerne gør og har gjort.

Det nye i ’Fælles Sprog III’ er, at sygeplejersker, terapeuter, visitatorer og medarbejdere i Hjemmeplejen og på plejecentre alle skal benytte den samme metode og genbruge data, og dermed opnå endnu bedre forståelse for det, de hver især dokumenterer.

I den kommende tid, vil metoden blive implementeret i de forskellige afdelinger, hvilket Centerchef for Sundhed og Omsorg Lars Olesen håber, at der sker så gnidningsfrit som muligt:

”I Struer Kommune gør vi alt, hvad vi kan, for lette overgangen til den nye metode. Vi håber på borgernes forståelse, hvis de kommer til at opleve lidt længere ventetid eller lidt flere vikarer i overgangsperioden”,

Kommunes plejecentre starter med at benytte den nye dokumentationsmetode den 23. oktober 2017. Den 6. november 2017 følger resten af de involverede afdelinger i Sundhed og Omsorg.

Fælles Sprog III er en national metode, som alle landets kommuner er forpligtet til at implementere som led i en aftale mellem KL og Regeringen. Læs evt. mere om Fælles Sprog på www.fs3.nu