Projekter til Den Grønne Ordning på Thyholm
22-09-2017 10:00

Projekter til Den Grønne Ordning på Thyholm

Administrationen i Struer kommune har indstiller til byrådet, at midlerne fra Grøn Ordning fordeles på 2-5 af de indkomne forslag. Der er ca. 620.000 kr. til rådighed.

Efter vedtagelsen af lokalplan nr. 334 for vindmøller ved Stokhøjvej er der mulighed for at søge om midler gennem Grøn Ordning. Gennem Grøn Ordning gives tilskud til lokale projekter, som er til gavn for lokalsamfundet. Ordningen udløber den 21. februar 2018, hvorfor der allerede inden udgangen af oktober skal være indsendt projektforslag og budget for de projekter, som ønsker at gøre brug af midlerne. Midlerne er kun til rådighed, såfremt møllerne tilsluttes elnettet inden den 21. februar 2018. Det er endnu uvist, om dette bliver tilfældet, men hvis der ikke søges om midlerne i Grøn Ordning inden udgangen af oktober 2018, kan midlerne være tabt.

Der er flere krav til projekterne for, at de kan godkendes til Den Grønne Ordning. Vejledningen til Grøn Ordning kan ses i bilag 1.

Administrationen har bedt borgerforeningerne på Thyholm og Jegindø om at indsende forslag til anvendelsen af midlerne. Der har været stor interesse, og der er indkommet 16 forslag fra 8 forskellige borgerforeninger. Det indsendte materiale kan ses i bilag 2-10.

De indkomne forslag er opstillet her under:

 

Borgerforening

Projekt

Aktivitet

Ansøgt budget i kr

Bilag

Tambohus Bylaug

Tambohus Naturhavn

Tilskud til etape 1. Nyt kajakanlæg og flytning af kajakkaj

200.000

2

Thyholm Foreningen

Fjordværkstedet

Udvikling af projektet

50 – 75.000

3

Lyngs Bylaug

Kulturen/Lyngs forsamlingshus

Varmepumpe + Afrensning og maling af tag

124.000

4

Oddesund Nord Beboerforening

Regelbau L 411

Belysning og renovering ifm. bunkers

80.000

5

Oddesund Nord Beboerforening

Gammel Havn

Renovering af Tjærestedet og Kørestalden / Garnhuset

129.000

5

Oddesund Nord Beboerforening

Gammel Havn

Etablering af slæbested

10.000

5

Jegindø Borgerforening

Jegindø Fjordbad

Tilskud til fase 1.

Adgang til fjorden med badefaciliteter og opholdssteder, der kan benyttes året rundt

239.722

6

Søndbjerg Foreningen

Søndbjerg Strand

El ved toilet

15.000

7

Søndbjerg Foreningen

Søndbjerg Strand

Badebro

33.700

7

Søndbjerg Foreningen

Søndbjerg Strand

Bord- og bænkesæt

25.000

7

Hvidbjerg og Omegns Borgerforening

Oplevelsesplads i Hvidbjerg

Oplevelsesplads i Hvidbjerg

500.000

8

Uglev og Omegns Borgerforening

Bjørndal Kalkværk

Etablering af sti + infotavler

25.000

9

Uglev og Omegns Borgerforening

Bjørndal Kalkværk

Etablering af overdækket info- og madpakkehus

76.375

9

Uglev og Omegns Borgerforening

 

Beplantning af tomme grunde

438.750

10

Uglev og Omegns Borgerforening

 

Etablering af grillhytte og grillplads

100.000

10

Uglev og Omegns Borgerforening

 

Bænke og skilte til skolestien

43.875

10

Administrationen vil, efter byrådets udvælgelse af forslagene og fordelingen af midlerne, være behjælpelig med indsendelsen af projekterne til godkendelse ved Grøn Ordning, men udarbejdelsen af projekterne og afrapportering til Grøn Ordning vil påhvile borgerforeningerne.

 

Såfremt møllerne ved Stokhøjvej ikke tilsluttes elnettet inden den 21. februar 2018, kan det ikke forventes, at der er midler til rådighed til de ansøgte projekter.


Teknik og Miljø besluttede på møde 21. september at udskyde beslutningen

Bilag

Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Bilag 4
Bilag 5
Bilag 6
Bilag 7
Bilag 8
Bilag 9
Bilag 10