Borgerne skal selv huske at søge folkepension
21-08-2017 21:00
Borgerne skal selv huske
at søge folkepension
Loven om folkepension er ændret med virkning fra den 1. september 2017.

Det betyder blandt andet, at Udbetaling Danmark ikke længere sender brev til borgerne om, at de kan søge folkepension.

Borgerne skal selv søge information om, hvornår, hvor og hvordan man søger folkepension. Det kan betyde, at flere vil søge informationen andre steder, fx hos deres kommune.

Vi sender derfor noget informationsmateriale, som I kan bruge til at informere borgerne om, at de skal huske at søge folkepension.

Borgere der fylder 65 år den 1. september 2017 eller senere kan få udbetalt folkepension med tilbagevirkende kraft, hvis de søger senest den 10. i den femte måned, efter de har nået folkepensionsalderen.

Selvom borgerne kan få udbetalt folkepension med tilbagevirkende kraft, kan det være en fordel for borgerne at søge, inden de når folkepensionsalderen. 

Det skyldes, at der er en række ydelser, de først vil kunne få, når de har søgt folkepension. Personligt tillæg, varmetillæg og helbredstillæg kan ikke udbetales med tilbagevirkende kraft, på samme måde som folkepensionen.

Eksempel: Hvis en borger først søger folkepension og varmetillæg tre måneder efter, han fylder 65 år, kan han få folkepension med tilbagevirkende kraft. Han kan dog først få varmetillæg, fra han søger folkepension. 
Samtidig er vi med til at sikre, at borgerne ikke venter forgæves på udbetalingen af deres folkepension, fordi de tror, den bliver udbetalt automatisk. 


Læs mere om lovændringen
Læs mere på www.borger.dk/folkepension.