Struer Kommune bliver partner i Røgfri Fremtid
17-08-2017 09:00

Struer Kommune bliver 
partner i Røgfri Fremtid

Struer kommune har besluttet at deltage i ”Røgfri Fremtid”, der er et partnerskabsprojekt etableret af Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden i 2016.

Visionen er et samfund, hvor ingen børn og unge ryger, og hvor færre end fem procent af den voksne befolkning ryger.

Målsætningen er, at de første røgfrie generationer i Danmark ses i år 2030. Målet skal realiseres i et fællesskab af partnere, der deler den samme vision.

Alle kan blive partner i projektet, både privatpersoner, virksomheder, kommuner, skoler, politikere, foreninger og mange flere.

Flere har allerede valgt at tilslutte sig Røgfri Fremtid, herunder bl.a. KL, Dansk Sygepleje Råd, Coop, Sundhedsstyrelsen og Chris MacDonald.

Partnere i Røgfri Fremtid støtter følgende hovedbudskaber:

  • Børn og unge har ret til at vokse op uden røg, og sammen tager vi ansvar for, at det bliver muligt.
  • Sammen vil vi skabe en røgfri fremtid, hvor flere børn og unge får bedre muligheder for at skabe sig et sundt og godt liv.
  • Sammen vil vi sikre, at færre ryger, så færre bliver syge af tobaksrøg.

Indgår man i et partnerskab, er man ikke bundet juridisk. Partnerne kan selvstændigt kommunikere om Røgfri Fremtid samt selv beslutte om og hvilke tiltag, der skal iværksættes. Som partner bliver man en del af et større netværk, hvor man får adgang til faglig sparring, viden, elektroniske nyhedsbreve mm.

Læs mere om Røgfri Fremtid og se en video om projektet på www.roegfrifremtid.dk

I første omgang handler det for Struer Kommune om, at give en hensigtserklæring om, at man ønsker at bakke op om Røgfri Fremtid. På sigt kan Struer Kommune eksempelvis dele budskaber via sociale medier, kommunale infoskærme og i andre relevante sammenhænge.