Antimobbestrategi for Skolerne i Struer Kommune
11-08-2017 10:00
Pr. 1. august 2017 vil kommunalbestyrelsen som udgangspunkt skulle tage stilling til enhver sag, hvor en elev eller dennes forældremyndighedsindehavere er utilfreds med skolens handlingsplan til at håndtere en konkret mobbesag.
Hvis kommunalbestyrelsen ikke giver klager fuldt medhold, skal sagen sendes videre til den nationale klageinstans.
Kommunalbestyrelsen kan vælge at overlade vurdering af klagen til forvaltningen, herunder skolens leder.
 
KL anbefaler, at der tilrettelægges en proces for administrativ og politisk behandling, der kan sikre, at kommunen er klar til at håndtere denne opgave fra den 1. august 2017.
Opgaverne for kommunalbestyrelsen er f.eks.:
  • Fastlæg en antimobbestrategi, som skal gælde på skoler, der ikke har én i forvejen.
  • Fastlæg arbejdsgange.
  • Fastlæg en procedure for klagebehandling, herunder afklaring af hvem kompetencen delegeres til.
  • Fastlæg kommunalbestyrelsens inddragelsesniveau.
Administrationen har udarbejdet en antimobbestrategi, der kan være midlertidigt gældende for skoler, der ikke har fastsat en antimobbestrategi, og gælder, indtil en lokal antimobbestrategi bliver fastsat af skolebestyrelsen - dog senest 1. oktober 2017. 
 
Se bilag ...

National klageinstans
Antimobbestrategi