Erhvervsstategi for Struer kommune
30-06-2017 21:00
Erhvervsstategi for Struer kommune
 
Sådan vil Struer Kommune skabe arbejdspladser og vækst frem mod 2021

Erhvervslivet og mentaliteten i Struer Kommune er – og har historisk været – kendetegnet ved iværksætterånd og viljen til at lykkes. Denne iværksætterånd er allerede en integreret del af strategien for projekt Lydens By og nu er den også nedfældet som et grundprincip for den overordnede erhvervsudvikling. Et enigt Struer byråd har netop vedtaget Erhvervsstrategi 2021 og tilhørende Erhvervstemaplan og handlingskatalog, som er blevet udviklet i tæt samarbejde med nøgleaktører.

Målet for de kommende fire års erhvervsstrategi er vækst i virksomhederne, jobskabelse og ikke mindst tiltrækning af den rette arbejdskraft. Det sker med udgangspunkt i kommunens konkrete vækstpotentialer Teknologi, Fødevarer og Limfjorden – og med Lydens By og iværksætterånden som det fælles DNA. 

Lydens By tilbyder muligheder
Borgmester Mads Jakobsen mener, at strategien er udtryk for et godt samarbejde med nøgleinteressenter, og han har store forventninger til dens holdbarhed og effekt.

”Vi står midt i en afgørende periode for Struer Kommune og det lokale erhvervsliv. Vi har god vækst i virksomhederne, lav arbejdsløshed og nogle rigtig lovende perspektiver. Her tænker jeg især på den nye motorvej og de muligheder, der ligger i Sound Hub Denmark-projektet og Lydens By, som bliver en stærkere og stærkere platform,” siger Mads Jakobsen og supplerer:

”Med strategien tager vi et stort skridt mod at fremtidssikre os og fortsat kunne tilbyde virksomheder nogle gode fysiske rammer og miljøer inden for netop deres fagområde.”

Tæt samarbejde og højt ambitionsniveau
Sammen med den overordnede strategi baseret på de tre vækstpotentialer består erhvervsplanen af et handlingskatalog af konkrete indsatser, hvor arbejdet med inkubationsmiljøet Soundhub Denmark er en af dem.

Derudover sigter handlingskataloget mod at identificere ti virksomheder, der inden 2021 kan vækste med 100 arbejdspladser, og kataloget indeholder bl.a. også uddannelses- og elevpladsgaranti i Struer-virksomheder, jobskabelse gennem destinationssamarbejdet Enjoy Limfjorden, samt digitalisering og IT-kompetenceudvikling i lokale virksomheder.

”Jeg er stolt over ambitionsniveauet i strategien. Det vidner om det gode, forpligtende samarbejde vi har haft med erhvervslivet og andre vigtige medspillere omkring den. Jeg glæder mig til at vi skal fortsætte det produktive samarbejde, når planen skal realiseres i de kommende år,” siger Mads Jakobsen.

Her peger borgmesteren bl.a. på Struer Kommunes samarbejder med de øvrige kommuner i Nordvestjylland, BusinessRegion MidtVest, destinationssamarbejdet Enjoy Limfjorden, universitets- og vidensmiljøer samt Struer Erhvervsforening og andre relevante aktører.

Sammen med byrådet sikrer borgmesteren årlig opfølgning på resultaterne af handlingskataloget for Erhvervsstrategi 2021.

Fakta om Struer Kommunes Erhvervsstrategi 2021
Erhvervsstrategien er udviklet sideløbende med Temaplanen for erhverv. Tilsammen udgør de Struer Kommunes nye erhvervsplan.

En af grundene til, at der har været behov for en opdateret strategi på erhvervsområdet, er at Holstebromotorvejen åbner i 2018 og giver en lettere adgang til det europæiske motorvejsnet. Det betyder, at virksomhederne i Struer Kommune får adgang til et større arbejdskraftsopland. Forventningen er, at motorvejen afføder 700 – eller 5 pct. – flere biler i døgnet på Holstebrovej. Rejsetiden fra Struer til f.eks. Herning bliver et kvarter kortere og kommer til at tage 45 minutter.

I Struer Kommune er der knap 1200 arbejdssteder og selvom der bliver satset bredt på erhvervsudvikling for alle dele af erhvervslivet, skal det give gevinst at fokusere målrettet på konkrete styrkepositioner for at skabe mest mulig vækst og udvikling i den regionale, nationale og internationale konkurrence.