Turisme er afgørende for væksten i ”Vandkantsdanmark” Turismeerhvervet kommer i fremtiden til at betyde mere og mere i Vestdanm
31-05-2017 11:00

Turisme er afgørende for væksten i ”Vandkantsdanmark”

Turismeerhvervet kommer i fremtiden til at betyde mere og mere i Vestdanmark og ved Limfjorden. Danmarks Statistik har netop offentliggjort en oversigt over den formodede udvikling i befolkningsantallet, hvor 26 af Danmarks kommuner uden for storbyerne står til at opleve et fald de kommende 10 år. Her iblandt 4 ud af 5 af Enjoy Limfjordens medlemskommuner som er Lemvig, Struer, Skive samt Morsø. Kun Holstebro kommune står til at opleve vækst.

Ser man derimod på udviklingen i turister og gæster i området ser det anderledes positivt ud. Enjoy Limfjorden kan for tredje år i træk præsentere en vækst i antallet af overnattende gæster i området. En vækst, der ligger over landsgennemsnittet for kyst- og naturturismen. I alt overnattede 2.164.898 gæster i destinationen. Det højeste samlede tal siden 2008 i de 5 kommuner, hvor statistikken kan betegnes som delvis sammenlignelig, og i 2017 forventer man et rekordår - nemlig det højeste antal turister, der er er målt området overhovedet. Det er endda uden Airbnb og mindre steder, som ikke er indberetningspligtige til Danmarks Statistik.

Leder af Enjoy Limfjorden, Peter Emsenhuber Graversen, udtaler:

”Det er lidt paradoksalt, at antallet af turister i destinationen bare stiger og stiger, imens det går den modsatte vej for bosætningen i størstedelen af kommunerne. Jeg tror, området er ideelt til at holde en god ferie, nyde omgivelserne, maden, naturen, Limfjorden og det vilde Vesterhav. Hvordan vi så får flere til at bosætte sig i området, skal jeg ikke gøre mig klog på, men mange af de førnævnte fordele ved området er jo også efterspurgt, når man som familie skal bosætte sig.”

Peter Graversen påpeger, at turister ikke ser på kommunegrænser, når de holder ferie, og ved at samarbejde kan man gøre hele området mere interessant og dermed skabe en positiv effekt og jævn vækst hos alle kommuner og virksomheder i kommunerne. Det kan godt være man som turist hovedsageligt bor i sommerhus ved Vestkysten eller ved Limfjorden, men turisten er typisk også inde for at besøge attraktioner, restauranter og seværdigheder i nabokommunerne – og her er helheden af turismeproduktet vigtig understreger Peter Graversen.

Enjoy Limfjordens største marked er for første gang ikke længere danske gæster. I alt 1.003.148 danske gæster overnattede i området, men hele 1.030.383 tyskere fandt i 2016 vej til området. Enjoy Limfjorden går i øvrigt frem på alle de markeder, hvor der gøres en indsats – Danmark, Tyskland, Norge og Holland. Det er samtidig de 4 største markeder for Enjoy Limfjorden. Den sydvestlige del af Limfjorden og Vestkysten er heller ikke ramt af en norsk tilbagegang, som ellers gør sig gældende i andre områder af Danmark grundet en ugunstig valutakurs.

Enjoy Limfjordens leder er glad for den kommunale opbakning i Enjoy Limfjorden og har samtidig en opfordring til både lokale og nationale politikere, der gerne vil tage turisterhvervet seriøst.

”Skiftende regeringer nævner konstant turismen som et væksterhverv og en måde, hvorpå der skal skabes bedre balance i hele Danmark, men samtidig tilføres der ikke flere penge til området. Man skærer ned og omfordeler i tilskuddet til VisitDenmark, ændre lidt i planloven og opretter nye nationale turismeselskaber, men der kommer desværre ikke tilstrækkeligt nye midler ind i turismen, hvilket er afgørende for vores konkurrenceevne internationalt. Jeg frygter lidt, at dansk turisme hviler på en bølge af gode overnatningstal, som hurtigt kan vende, såfremt der sker makroøkonomiske hændelser. Derfor bør indsatsen for turisme ikke alene hvile på kommunale og lokale indsatser men understøttes endnu stærkere fra regering og statslig side.”

Dette synspunkt bakkes op af turismeforsker, samt Ph.D. i regional turismeforskning, Peter Kvistgaard fra Aalborg universitet, der pointerer:

”Det er i høj grad utryghed og usikkerhed, der får mange tyske turister til at søge mod dels egne områder som Schleswig-Holstein og Mecklenburg-Vorpommern og dels Nordeuropæiske områder som Polen, Danmark og resten af Norden. Når utrygheden og usikkerheden forhåbentligt snart forsvinder, vil det kunne betyde, at mange af vores nuværende gæster igen vil søge sydpå. Derfor er det afgørende, at dansk turisme benytter sig af succesen nu og arbejder målrettet på at skabe så gode produkter som overhovedet muligt og dermed forbliver konkurrencedygtig. Eksempelvis kunne man bruge den øjeblikkelige medvind til at lave udviklingsfonde i kommunerne eller lignende, så der er midler at gøre noget for, når især tyskerne igen trækker sydover. Det er i succes, at man viser, at man er klar til udfordringer. Ikke når skaden er sket.”

Turismen er Danmarks 4. største eksporterhverv og står for at skabe omkring 115.000 arbejdspladser i Danmark. Enjoy Limfjorden er Danmarks 7. største destination målt på overnatninger, og branchen beskæftiger cirka 4000 mennesker med turisme i destinationen. Turisternes samlede forbrug på 94,7 mia. kr. spreder sig over mange typer af varer og services og er med til at skabe omsætning og beskæftigelse ifølge VisitDenmarks rapport, som opgør turismens økonomiske betydning i Danmark.

Turismeerhvervet kommer i fremtiden til at betyde mere og mere i Vestdanmark og ved Limfjorden. Danmarks Statistik har netop offentliggjort en oversigt over den formodede udvikling i befolkningsantallet, hvor 26 af Danmarks kommuner uden for storbyerne står til at opleve et fald de kommende 10 år. Her iblandt 4 ud af 5 af Enjoy Limfjordens medlemskommuner som er Lemvig, Struer, Skive samt Morsø. Kun Holstebro kommune står til at opleve vækst.

Ser man derimod på udviklingen i turister og gæster i området ser det anderledes positivt ud. Enjoy Limfjorden kan for tredje år i træk præsentere en vækst i antallet af overnattende gæster i området. En vækst, der ligger over landsgennemsnittet for kyst- og naturturismen. I alt overnattede 2.164.898 gæster i destinationen. Det højeste samlede tal siden 2008 i de 5 kommuner, hvor statistikken kan betegnes som delvis sammenlignelig, og i 2017 forventer man et rekordår - nemlig det højeste antal turister, der er er målt området overhovedet. Det er endda uden Airbnb og mindre steder, som ikke er indberetningspligtige til Danmarks Statistik.

Leder af Enjoy Limfjorden, Peter Emsenhuber Graversen, udtaler:

”Det er lidt paradoksalt, at antallet af turister i destinationen bare stiger og stiger, imens det går den modsatte vej for bosætningen i størstedelen af kommunerne. Jeg tror, området er ideelt til at holde en god ferie, nyde omgivelserne, maden, naturen, Limfjorden og det vilde Vesterhav. Hvordan vi så får flere til at bosætte sig i området, skal jeg ikke gøre mig klog på, men mange af de førnævnte fordele ved området er jo også efterspurgt, når man som familie skal bosætte sig.”

Peter Graversen påpeger, at turister ikke ser på kommunegrænser, når de holder ferie, og ved at samarbejde kan man gøre hele området mere interessant og dermed skabe en positiv effekt og jævn vækst hos alle kommuner og virksomheder i kommunerne. Det kan godt være man som turist hovedsageligt bor i sommerhus ved Vestkysten eller ved Limfjorden, men turisten er typisk også inde for at besøge attraktioner, restauranter og seværdigheder i nabokommunerne – og her er helheden af turismeproduktet vigtig understreger Peter Graversen.

Enjoy Limfjordens største marked er for første gang ikke længere danske gæster. I alt 1.003.148 danske gæster overnattede i området, men hele 1.030.383 tyskere fandt i 2016 vej til området. Enjoy Limfjorden går i øvrigt frem på alle de markeder, hvor der gøres en indsats – Danmark, Tyskland, Norge og Holland. Det er samtidig de 4 største markeder for Enjoy Limfjorden. Den sydvestlige del af Limfjorden og Vestkysten er heller ikke ramt af en norsk tilbagegang, som ellers gør sig gældende i andre områder af Danmark grundet en ugunstig valutakurs.

Enjoy Limfjordens leder er glad for den kommunale opbakning i Enjoy Limfjorden og har samtidig en opfordring til både lokale og nationale politikere, der gerne vil tage turisterhvervet seriøst.

”Skiftende regeringer nævner konstant turismen som et væksterhverv og en måde, hvorpå der skal skabes bedre balance i hele Danmark, men samtidig tilføres der ikke flere penge til området. Man skærer ned og omfordeler i tilskuddet til VisitDenmark, ændre lidt i planloven og opretter nye nationale turismeselskaber, men der kommer desværre ikke tilstrækkeligt nye midler ind i turismen, hvilket er afgørende for vores konkurrenceevne internationalt. Jeg frygter lidt, at dansk turisme hviler på en bølge af gode overnatningstal, som hurtigt kan vende, såfremt der sker makroøkonomiske hændelser. Derfor bør indsatsen for turisme ikke alene hvile på kommunale og lokale indsatser men understøttes endnu stærkere fra regering og statslig side.”

Dette synspunkt bakkes op af turismeforsker, samt Ph.D. i regional turismeforskning, Peter Kvistgaard fra Aalborg universitet, der pointerer:

”Det er i høj grad utryghed og usikkerhed, der får mange tyske turister til at søge mod dels egne områder som Schleswig-Holstein og Mecklenburg-Vorpommern og dels Nordeuropæiske områder som Polen, Danmark og resten af Norden. Når utrygheden og usikkerheden forhåbentligt snart forsvinder, vil det kunne betyde, at mange af vores nuværende gæster igen vil søge sydpå. Derfor er det afgørende, at dansk turisme benytter sig af succesen nu og arbejder målrettet på at skabe så gode produkter som overhovedet muligt og dermed forbliver konkurrencedygtig. Eksempelvis kunne man bruge den øjeblikkelige medvind til at lave udviklingsfonde i kommunerne eller lignende, så der er midler at gøre noget for, når især tyskerne igen trækker sydover. Det er i succes, at man viser, at man er klar til udfordringer. Ikke når skaden er sket.”

Turismen er Danmarks 4. største eksporterhverv og står for at skabe omkring 115.000 arbejdspladser i Danmark. Enjoy Limfjorden er Danmarks 7. største destination målt på overnatninger, og branchen beskæftiger cirka 4000 mennesker med turisme i destinationen. Turisternes samlede forbrug på 94,7 mia. kr. spreder sig over mange typer af varer og services og er med til at skabe omsætning og beskæftigelse ifølge VisitDenmarks rapport, som opgør turismens økonomiske betydning i Danmark.

Overnatningstal for Enjoy Limfjorden