Støtte til hurtigere lokalt bredbånd
15-05-2017 20:00

Støtte til hurtigere lokalt bredbånd

Hvis du har langsomt internet hvor du bor, kan du gå sammen med andre i området og søge om støtte af Bredbåndspuljen til at etablere bredbånd over 10 Mbit/sek.

Bredbåndspuljen er Energistyrelsens støtteinitiativ til hurtigere internetforbindelser i hele landet. Det skal sætte flere danskere i stand til at udnytte de nyeste digitale muligheder.

Hvis man har dårlig bredbåndsdækning, eksempelvis i sin grundejerforening eller sommerhusområde, giver Bredbåndspuljen således mulighed for at søge støtte til lokale bredbåndsprojekter.

Dårlig bredbåndsdækning er i puljens optik defineret som maksimalt 10 Mbit/s download og 2 Mbit/s upload.

Ansøgningsperioden er netop åbnet og løber indtil september i år. Der er afsat knapt 40 mio. kr. til fordeling gennem Bredbåndspuljen i 2017.

Lokale bredbåndsprojekter har en større chance for at få støtte fra Bredbåndspuljen, hvis mange aktører er med i ansøgningen.

Struer Kommune vil gerne undersøge, hvor udbredt interessen er for at iværksætte lokale bredbåndsprojekter og få alle lokalsamfund i kommunen koblet på den digitale motorvej.

Så hvis I er flere i dit område, der ønsker hurtigere bredbånd, kan I melde jer som interesserede i Bredbåndspuljens midler her: bredbaand2017@struer.dk (se bemærkning om håndtering af personoplysninger herunder).

Struer Kommune vil herefter forsøge at klarlægge, om der er basis for en fælles ansøgning til Bredbåndspuljen. Sidste tilmeldingsfrist den 16.juni 2017.

Energistyrelsen giver naturligvis ikke garanti for støtte, blot man lokalt lever op til Bredbåndspuljens kriterier. I konkurrencen med grundejere i hele landet om støtte gælder det om at samle en så stærk ansøgning som muligt. 

Hvis Struer Kommune får mange relevante tilbagemeldinger, kan et informationsmøde om Bredbåndspuljen blive arrangeret lokalt. Så det vil gavne processen, hvis mange melder sig på banen så hurtigt som muligt.

På dette kort kan du se, hvor hurtigt internettet er i dit lokalområde: https://tjekditnet.dk/kort

Du kan få mere generel information om Bredbåndspuljen – samt hvor der allerede er arrangeret informationsmøder – her: www.ens.dk/bredbaandspulje

Bemærkning om personoplysninger:

Ved at sende dine personoplysninger til Struer Kommune giver du et samtykke til at oplysningerne anvendes til at klarlægge interessen for bedre bredbånd. Oplysninger anvendes kun så længe klarlægningsarbejde udføres og bliver slettet derefter, senest ved udgang af december 2017. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage, ved at svare på mail der vil blive sendt til dig som bekræftelse for afgivelse af personoplysninger. Har du yderlige spørgsmål til ovenstående kan du sende dem til samme e-mailadresse.