Hvidbjerg Bank leverer bedste kvartal nogensinde
09-05-2017 19:00

Hvidbjerg Bank øger udlån og overskud og leverer bedste kvartal nogensinde 

Hvidbjerg Bank har i de første 3 måneder af 2017 opnået et overskud før skat på 5,3 mio. kr. mod et overskud i den tilsvarende periode i 2016 på 2,7 mio. kr.

Overskuddet i 1. kvartal er det højeste i et kvartal i bankens historie og forrenter egenkapitalen med 17,6 % p.a.

Basisindtjeningen er på 5,4 mio. kr. mod 4,4 mio. kr. i de første 3 måneder af 2016, hvilket kan tilskrives den fortsatte tilgang af kunder, men også flere forretninger med eksisterende kunder.

Banken har udmeldt en forventet basisindtjening mellem 17 og 21 mio. kr. Med resultatet af 1. kvartal fastholder banken sine
forventninger til året.

Hvidbjerg Bank har i de første 3 måneder af 2017 haft nedskrivninger på 0,8 mio. kr., hvilket er et fald i forhold til samme periode i 2016, hvor nedskrivningerne blev på 2,0 mio. kr.

Banken har i årets første kvartal registeret en fortsat pæn tilgang af nye kunder i alle bankens afdelinger.

Sammenholdt med, at banken samtidig øger sine forretninger med eksisterende kunder, er udlånet steget 6,3 % det seneste år til i alt 707 mio. kr.

”Vi er tilfredse med resultatet, og at vi fortsætter den flotte kundetilgang. Det er vigtigt for banken og ikke mindst vores kunder, at der er vækst lokalt, og det er vi som lokalbank meget interesseret i at understøtte”, udtaler bankdirektør Jens Odgaard.
Hvidbjerg Bank har indenfor de seneste måneder ansat erhvervsrådgivere i flere af bankens afdelinger, som et led i den fortsatte strategi og for at efterkomme den øgede efterspørgsel.

Se indberetning til fondbørsen med regnskabstal