Rottebekæmpelse i Struer kommune
18-04-2017 10:00
Rottebekæmpelse
i Struer kommune forår 2017
 
Hvis du konstaterer eller har mistanke om, at der er rotter på din bopæl, skal dette anmeldes her på www.struer.dk

I de næste par måneder vil alle relevante ejendomme i landzone samt landbrug i byzone få besøg af kommunens rottebekæmper, og bekæmpelse vil bive foretaget, hvor der er rotter. Der vil også ske kommunalt tilsyn på ejendomme med sikringsordninger.

I byzoneområder i øvrigt sker bekæmpelsen kun efter an-meldelse. Det samme gælder sommerhusområder og områder, hvor der er meddelt dispensation for rottetilsyn.

Struer Kommune har i juni 2016 vedtaget en ny rottehandlingsplan 2016-2018.
Du kan se planen her.

Se mere om rotter her 

Plan & Miljø
Tlf. 9684 8401