Plan for fremtidens erhvervsliv i Struer Kommune
29-03-2017 15:00
Plan for fremtidens erhvervsliv
i Struer Kommune

Ny erhvervstemaplan sendt i høring - den skal sikre det lokale erhvervsliv de rigtige udviklingsmuligheder, før den nye motorvej kommer.

Kommuneplantillægget for erhvervsudviklingen i Struer Kommune er sendt i høring. Planen skal sikre det lokale erhvervsliv de rigtige rammer og udviklingsmuligheder, før den nye motorvej kommer.

Struer Byråd besluttede i september 2016 at få udarbejdet et såkaldt kommuneplantillæg med erhverv som tema. Tillægget blev behandlet i byrådet tirsdag aften og er nu sendt i høring.

Planen handler dels om erhvervslivets planmæssige rammer, som skal sikre plads til udvikling og vækst, og dels om hvordan erhvervsliv og kommune skal forholde sig, når den nye motorvej kommer og åbner døren til Europa – og et større opland af arbejdskraft.

Områder med potentiale
Politikere og lokale erhvervsdrivende har bidraget med deres perspektiver på planen og det samskabende element glæder borgmester Mads Jakobsen.

”Vi står midt i en afgørende periode for Struer Kommune og det lokale erhvervsliv. Vi har god vækst i virksomhederne, lav arbejdsløshed og nogle rigtig lovende perspektiver med den nye motorvej. Derfor er det vigtigt, at vi står sammen om at skabe de bedst mulige – og mest fremtidssikre – vilkår for erhvervslivet,” siger Mads Jakobsen.

Fra erhvervsplanen fremhæver han især, at kommunen aktuelt har de erhvervsarealer, der skal til, og at de fleste erhvervsområder fremstår attraktive. Derudover sætter planen fokus på de udvidede muligheder langs Holstebrovej og bearbejdningen af landskabet langs vejen. Samtidig udpeger planen områder ved Bang & Olufsen til et fremtidigt udviklingsområde til Sound Hub Denmark og Lydens By.

”Med planen tager vi et skridt mod at fremtidssikre os og fortsat kunne tilbyde virksomheder nogle gode fysiske rammer og miljøer inden for netop deres fagområde,” siger Mads Jakobsen, som glæder sig til at høre tilbagemeldingerne på temaplanen.

”Samtidig handler det nu om, at vi sammen skal profilere de eksisterende muligheder,” slutter han.

700 flere biler i døgnet og større opland af arbejdskraft
Temaplanen er udarbejdet sideløbende med Struer Kommunens erhvervsstrategi 2021. Strategien kommer i høring i næste måned, hvorefter den sammen med temaplanen udgør Struer Kommunes nye erhvervsplan.

Holstebromotorvejen åbner i 2018 og giver en lettere adgang til det europæiske motorvejsnet. Det betyder, at virksomhederne i Struer Kommune får adgang til et større arbejdskraftsopland. Forventningen er, at motorvejen afføder 700 – eller 5 pct. – flere biler i døgnet på Holstebrovej. Rejsetiden fra Struer til f.eks. Herning bliver et kvarter kortere og kommer til at tage 45 minutter.

Temaplanen handler derfor især om motorvejens betydning for erhvervslivet, samt mulighederne for at få nødvendig arbejdskraft og bosætning til kommunen. Og så ser planen på hvilke geografiske områder, der har særlige betydning for erhvervslivet og hvor der er potentiale for vækst.

Du kan læse temaplanen og give din mening til kende her.