Færre end ventet får reduceret deres offentlige ydelse i Struer kommune
24-03-2017 14:00
Færre end ventet får
reduceret deres offentlige ydelse i Struer kommune
Antallet af borgere i Struer Kommune, der er omfattet af 225 timers reglen, stiger ikke så hurtigt, som det var ventet i begyndelsen af året. Borgmester Mads Jakobsen er tilfreds med Jobcenterets indsats og opfølgning.

Struer Kommune har det sidste år haft fokus på 225 timers reglen og dens konsekvenser. Jobcenter Struer har løbende holdt Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget orienteret om udviklingen. Tallene viser indtil videre, at færre end forventet er blevet ramt af reglen.

Jobcenter Struer har særligt fokus på at finde småjobs i lokale virksomheder og undersøger løbende mulighederne for at få ledige til at tage en relevant uddannelse på fagområder, hvor der er efterspørgsel på arbejdskraft.  

Borgmester og formand for Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget i Struer Kommune, Mads Jakobsen, er tilfreds med den løbende opfølgning og indsats, Jobcenter Struer leverer.

”Alle kommuner skal forholde sig til en stram, national lovgivning, som alt andet lige gør, at der vil være borgere, der bliver omfattet af 225 timers reglen. Jeg har tillid til, at Jobcenteret bruger de værktøjer, de har til rådighed, for at hjælpe de ramte borgere på en måde, der gavner både borgere og virksomheder,” siger Mads Jakobsen.

En aktiv linje kræver opfølgning
Borgmesteren henviser til, at der er enighed i Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget om at opretholde den hidtidige linje på området og følge udviklingen. 

”I Struer følger vi en aktiv linje på beskæftigelsesområdet og fordi vi gør det, har vi selvfølgelig fokus på, hvad den linje betyder og hvordan vi kan målrette vores indsats, så den får en positiv effekt,” siger Mads Jakobsen.
I oktober 2016, da reglen blev indført, vurderede Jobcenteret, at 177 borgere var omfattet af reglen og i stand til at arbejde mindst 225 timer årligt – eller seks timer ugentligt. I januar viste det sig, at 105 borgere reelt var blevet ramt af reglen. 

Differencen kan dække over flere ting, f.eks. at de pågældende borgere har fået job eller uddannelsesplads, er gået på barsel, er blevet syge eller er flyttet fra kommunen.  

26 færre borgere ramt end forudset
Det overordnede billede er altså, at det antal, der står til at blive skåret i ydelse, ikke er så stort, når det reelle tal bliver opgjort. Jobcenteret fører statistik på, hvor mange breve der bliver sendt ud til borgere, der står til at blive ramt af 225 timers reglen. I januar viste den statistik, at 185 borgere stod til at blive ramt i marts måned. Men i marts var 159 reelt blevet ramt. Altså 26 færre end forventet og igen et udtryk for, at borgerne enten har fundet arbejde eller uddannelsesplads eller på anden vis har forladt gruppen. 

Nu er forudsigelsen for maj måned, hvor 225 timers reglen er fuldt implementeret, at 164 borgere vil blive omfattet. Og igen et tal, der skal tages med forbehold. 

”Jeg er glad for, at Jobcenteret skaber overblik over området. Og jeg kan konstatere, at mange andre kommuner ikke har den samme politiske bevågenhed på området. Så i det hele taget synes jeg vi har et godt, faktuelt og åbent grundlag for at tage stilling til, hvordan vi får den gruppe i beskæftigelse på rimelige vilkår,” siger Mads Jakobsen.

Fakta om 225 timers reglen
Reglen er vedtaget i Folketinget og indebærer, at man skal arbejde mindst 225 timer om året for at bevare sin kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse, hvis man kan klare ordinær beskæftigelse i 225 timer om året, eller omkring seks timer ugentligt.

Reglen kan betyde en reduktion i ydelsen, ligesom ægtefæller kan risikere, at den ene part mister forsørgelsen, hvis begge modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse.