Generalforsamling i Handelstandsforeningen
16-03-2017 08:00

Generalforsamling i Handelstandsforeningen

Hvidbjerg Handelsstandsforening har på den nylig afholdte generalforsamling fået ny bestyrelse, der har konsitueret sig på følgende måde: Formand Martin Jensen, næstformand Jan Jakobsen, kasserer Lise Kirkeby, sekretær Dorrit Lindgaard og menigt medlem Jens Johnsen.

Samtidig blev det besluttet at der ved fremtidige arrangementer vil blive nedsat nogle underudvalg. Disse underudvalg skal være med til at sikre at alle bliver en mere støttende del af foreningen. Så bestyrelsen fik til opgave at fordele "posterne" i diverse udvalg.

Handelsstandsforeningen vil tage del i følgende arrangementer i årets løb:
Klovneløb 20. maj
Spar Torve-dag 10. juni
Danmark Dejligst 17. juni
Sportsfest i Hvidbjerg 5. og 6. august
Julemesse 18- og 19. november
Juleudstilling 3. december