Ændringer af lokalruter på Thyholm
11-03-2017 15:00

Ændringer af lokalruter på Thyholm

Midttrafik har haft lokalruterne i høring, og der er kommet et forslag om at udvide afgange omkring Hellerød på skolefridage.
Rute 349 kan udvides, så den kører forbi Hellerød på alle ture på skolefridage, en udvidelse fra 3 gange til 8 gange.
En udvidelse med 5 gange vil betyde en udgift på ca. 5.500 kr. pr. år.

Evt. kan man benytte sig af Midttrafiks flextur, som skal bestilles en time før afgang, og koster 7 kr. pr. km.

Der har været foretaget optælling af passsagerer i uge 7, 2017.
Her var der i løbet af en uge, 6 påstigninger og 2 afstigninger i Hellerød.

Teknik- og miljøudvalget mener, hvis man først åbner op for at udvide ruterne i Hellerød, vil der sikkert være andre på Thyholm, der har samme ønske. Så det blev et nej.

Hvem sidder i Teknik- og miljøudvalget:

http://struer.dk/politik/politiske-udvalg/teknik--og-miljaudvalget