Kommunen sagde nej til Musikkens Venner på Thyholm
10-03-2017 16:00

Kommunen sagde nej til Musikkens Venner på Thyholm

Musikkens Venner på Thyholm havde fremsendt en ansøgning til kultur- og fritidsudvalget om at få dækket underskuddet til årets nytårskoncert der blev afviklet i januar måned.

Der blev givet afslag på ansøgningen begrundet i tidligere tilkendegivelse om forventet overskud på koncerterne, og at ansøgningen først er indsendt efter koncertens gennemførelse.

Nytårskoncerten med Prinsens Musikkorps og forskellige solister har været holdt i en årrække, hvortil der i 2008 til 2012 er givet underskudsgarantier. Der er senest (7. september 2011, pkt. 70) givet underskudsgaranti på 5.000 kr. til Nytårskoncerten i 2012, hvor der samtidigt blev tilkendegivet en forventning om, at der fremadrettet skabes overskud på koncerterne. Underskudsgarantien til Nytårskoncert 2012 blev ikke udløst.

Underskudsgarantier til større musik- og kulturarrangementer

På samme møde blev der oplyst at der ved seneste ansøgningsfrist 15. januar 2017 ikke er indkommet ansøgninger om underskudsgarantier til større musik- og kulturarrangementer.

Et eventuel tilskud til dækning af underskuddet kan afholdes over kultur- og fritidsudvalgets budget "Underskudsgarantier til større musik- og kulturarrangementer", hvor der er et udisponeret budget på 30.000 kr. i år.

Regler for underskudsgrantier

Hvem sidder i kultur- og fritidsudvalget:

http://www.struer.dk/politik/politiske-udvalg/kultur--og-fritidsudvalget