Generalforsamling med spisning
09-03-2017 13:00

Generalforsamling med spisning

Hvidbjerg og Omegns Borgerforening har holdt generalforsamling med omkring 30 fremmødte. Der blev startet med spisning, hvorefter man gik over til generalforsamlingen.

I beretningen kom formanden, Victor Nielsen, bl.a. ind på foreningens satsning på æblefestivalen i oktober og arbejdet med oplevelsespladsen.

Ved det efterfølgende valg til bestyrelsen var Tove Jensen og Victor Nielsen på valg. Der var genvalg til Victor Nielsen. Tove Jensen modtog ikke genvalg og i stedet blev Henriette Christensen valgt.

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med formand Victor Nielsen, næstformand Lotte Pedersen, kasserer Esther Jakobsen, sekretær Henriette Christensen og Rasmus Jensen som menigt medlem.