THYHOLM foreningen - for udvikling og sammenhold
05-03-2017 12:00

THYHOLM foreningen - for udvikling og sammenhold

afholder generalforsamling torsdag den 16. marts kl. 19.00 på Herregården Hindsels, Hindselsvej 24, 7790 Thyholm.

 Vi glæder os til at se dig.

 Sammen er vi stærke...............

Har du lyst til at gøre noget for Thyholm - så meld dig ind i foreningen, og byd ind med det du kan og har lyst til. Vi mangler hjælp til meget forskellige opgaver, både praktisk til arrangementer, it opgaver og omdeling af brochurer m.m

Du behøver ikke nødvendigvis at stille op til en bestyrelsespost, for at hjælpe til.

Vi opfordrer til, at du igen i år støtter foreningen og vores tiltag, du kan melde dig ind således:

Hos El-Jacobsen, Hvidbjerg eller ved indbetaling på: 7500-0007015326.

HUSK at opgive navn, adresse og tlf.nr.

Ønsker du nyhedsbreve, så opgiv mailadresse.

 Priser:

Pensionist: 50 kr.
Personligt: 100 kr.
Firma: 500 kr.

Dagsorden til generalforsamling:

1: Dirigent:

2: Referent:
3: På valg: Dortea Olsen, Kathrine Lauridsen (opstiller begge to igen).
    Ikke på valg: Lene Støttrup og Tania Nørgaard
    Opstiller til manglende poster: Else Støttrup og Henrik Wohlfart
4: Formandens beretning:
5: Regnskabet:
6: Kontingent:
7: Budget:
8: Forslag:
9: Bestyrelsen:
10: valg af revisor: Askov Overgaard og revisor suppleant: Maria Kongsgaard Ottesen.

 

THYHOLM foreningen - for udvikling og sammenhold