Animationsfilm skal øge fokus på forebyggelsen af rotter
01-03-2017 23:00

Animationsfilm skal øge fokus
på forebyggelsen af rotter

Der er meget, man selv kan gøre for at undgå at få besøg af rotter. Ni midtjyske kommuner er gået sammen om at lave otte korte animationsfilm, der viser hvordan.

Der er rigtig mange rotter i Danmark, og antallet af anmeldelser er på landsplan steget de seneste år. Ingen ved nøjagtigt, hvor mange rotter der er - kun at bestanden kan vokse eksplosivt, hvis ikke den hele tiden bliver bekæmpet. Dette er da også tendensen i Struer Kommune, hvor antallet af rotteanmeldelser er steget fra 782 anmeldelser i 2014 til 1111 anmeldelser i 2016.

Kommunen har brug for hjælp fra borgerne i kampen mod rotter. Derfor er Struer Kommune indgået i et samarbejde med Viborg, Herning, Holstebro, Horsens, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive kommuner om en kampagne, der fortæller om, hvad man som borger selv kan gøre for at forebygge mod rotter omkring boligen og begrænse rotternes muligheder for at vokse i antal. Kampagnen indeholder otte korte animationsfilm.

Konkrete råd
De nye animationsfilm giver konkrete råd om, hvordan man forebygger rotter, når man fodrer fugle eller holder høns, hvordan man sikrer sin kompostbeholder og undgår at skabe oplagte redesteder til rotterne.

Filmene oplyser også om, hvordan borgerne selv kan undersøge, om det er rotter, der er på spil eller andre mere uskadelige gnavere, og hvordan man spotter tegn på kloakbrud, som også kan give rotterne adgang til boligen.

Forebyggelse fremfor gift
Formålet med kampagnen er yderligere at skabe opmærksomhed om, at gift ikke er vejen frem i bekæmpelsen af rotter. Gift giver nemlig uheldige bivirkninger i naturen. En rapport fra Miljøstyrelsen viser, at 99 procent af alle danske rovdyr, som blandt andet lever af rotter og mus, har rottegift i kroppen. Desuden giver brug af gift problemer ved, at rotterne udvikler resistens, som så betyder, at der skal kraftigere gift til for at komme dem til livs. Det er derfor vigtigt at forebygge, at bestanden af rotter vokser uden at bruge gift.

Animationsfilm om rotter

Se hovedfilmen ’Fumle og de fæle rotter’: https://youtu.be/KVwTNUaQ1xs

Se flere animationsfilm og få mere at vide om kampagnen på rotteangreb.dk