Meget tilfredsstillende resultat i Hvidbjerg Bank
28-02-2017 22:00

Meget tilfredsstillende
resultat i Hvidbjerg Bank

Hvidbjerg Bank opnåede i 2016 et resultat før skat på 14,7 mio. kr. mod 14,0 mio. kr. året før, hvilket svarer til en fremgang på lige knap 5 %. Det er det bedste resultat før skat i bankens historie.
Resultatet efter skat blev på 11,4 mio. kr. mod 17,6 mio. kr. året før. I 2015 påvirkede indregning af bankens skatteaktiv resultatet positivt med 3,6 mio. kr., mens banken i 2016 nu igen udgiftsfører
skat.
Basisindtjeningen (resultat før nedskrivninger og kursreguleringer) blev i 2016 på 19,4 mio. kr. mod 19,8 mio. kr. i 2015. Den oprindelige forventning til basisindtjeningen var 14 7 18 mio. kr. I
forbindelse med periodemeddelelsen 30. september 2016 blev forventningen for basisindtjening opjusteret til over 18 mio. kr.
Hvidbjerg Bank fastholder dermed den stabile og positive udvikling, som har kendetegnet banken i de seneste år.
2016 har været et år, hvor investeringer i nye medarbejdere og kundevendte digitale løsninger er blevet kørt på plads i banken med henblik på at øge kommende års forretningsomfang og dermed indtjening.

Højt aktivitetsniveau
Hvidbjerg Bank har i 2016 oplevet et stabilt og højt aktivitetsniveau i bankens afdelinger.
Banken kan glæde sig over en fortsat markant tilvækst i antallet af kunder og således i 2016 budt velkommen til ca. 1.500 nye kunder.
Udlånet er steget på 37,9 mio. kr. eller 5,9 %, mens indlån er steget 69,6 mio. kr. eller 8,6 %.
Samtidig er stillede garantier steget med 55,7 mio. kr. Det samlede forretningsomfang er hermed 1,8 mia. kr. Udbytte og nye kapitalkrav
Bankens aktionærer har gennem 2016 oplevet en positiv kursstigning, idet bankens aktie er steget med ca. 62 %. Der foreslås ikke udbetalt udbytte for regnskabsåret. Årsagen hertil skal blandt andet ses i lyset af kommende regnskabsregler, som vil skærpe kravene til kapitalen.
Fra 2018 indføres der nye nedskrivningsregler (IFRS 9) ligesom Basel7komiteen varsler nye NEP7 krav omkring passiver der skal kunne nedskrives. Da virkningen af disse tiltag ikke til fulde kendes, anser banken det som fornuftigt at undgå en udhuling af kapitalen i form af udbyttebetalinger.


Forventninger til 2017
Banken venter fortsat tilgang af nye kunder og god aktivitet, hvorfor der forventes en stigning i forretninger og udlån i 2017. Investeringer foretaget i 2015 og 2016 har allerede haft effekt i 2016 og ventes at give yderligere positiv effekt i 2017.
Banken forventer på denne baggrund i 2017 en basisindtjening i intervallet 17 – 21 mio. kr.